Virto ąžuolai

1976, 88 min., Lietuvos kino studija
pagal to paties pavadinimo Juozo Baltušio novelę

Scenarijaus autoriai Virgilijus ČEPAITIS ir Gytis LUKŠAS, režisierius Gytis LUKŠAS, operatorius Algimantas MOCKUS, dailininkė Filomena Linčiūtė-VAITEKŪNIENĖ, kompozitorius Giedrius KUPREVIČIUS, garso režisierius Petras LIPEIKA
 
Vaidina Nijolė LEPEŠKAITĖ, Vladas BAGDONAS, Jonas PAKULIS, Juozas JARUŠEVIČIUS, Eugenija ŠULGAITĖ, Kazimieras VITKUS, Alfonsas DOBKEVIČIUS, Juozas KISIELIUS, Violeta PODOLSKAITĖ, Kostas SMORIGINAS, Aras LUKŠAS ir kt.

Siužetas
Ikikarinis Lietuvos kaimas. Šeimininkė atsisveikina su gyvenimu, palikdama tris sūnus – Lauryną, Stanislovą ir jaunėlį Antaną, visų vadinamą „Skystimu“. Gailėdama jo, motina laimina jį ir darbščiąją samdinę Kazytę: be jos, girdi, pražūsiąs. Nors Kazytei neabejingi ir kiti du broliai, motinos valia šventa, laidotuves seka vestuvės. Tačiau dailioji, koketiškoji samdinė Kazytė, kuriai pavyksta įkalbėti Antanėlį užrašyti jai visą turtą, net ir tapusi „pilna ponia“ nei sau pačiai, nei kitiems laimės neatneša. Broliams klastingas jos šeimininkavimas virsta tragedija...

  

Informacija apie šį filmą rinkta iš 3 šaltinių:

* LFC svetainės FILMŲ ARCHYVAS, sudarė, kaupė ir spaudai parengė kino kritikas Saulius Macaitis. Visą LFC informaciją apie filmą rasite užsukę į LFC puslapį: www.lfc.lt/lt/Page=AMovieList&GenreID=454&ID=338

* Sauliaus Macaičio TV rubrika LKS vaidybinių filmų RETROSPEKTYVA (LRT 2)
* XX a. LIETUVIŠKI VAIDYBINIAI FILMAI, filmų katalogas, parengė Živilė Pilipavičienė, išleido Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2003

 

Filmų autoriams, visiems mūsų bičiuliams ir partneriams labai ačiū!

Filmo © Lietuvos kino studija

Į DVD formato laikmeną įrašė LRT

Dėl filmų kreiptis į Lietuvos kinematografininkų sąjungą
el.paštu info@kinosajunga.lt  / telefonu 8 (5) 212 0759