Regimantas Adomaitis
Nijolė Adomonytė
Nijolė Andrijauskienė
Rita Anskaitienė
Algimantas Apanavičius
Algimantas Apanavičius (jn)
Regina Arbačiauskaitė
Irina Arefjeva
Gražina Arlickaitė
Valentas Aškinis
Gražina Baikštytė
Alvida Antonina Bajor
Raimundas Banionis
Arvidas Andrijus Baronas
Šarūnas Bartas
Giedrė Beinoriūtė
Ilja Bereznickas
Saulius Beržinis
Daiva Bilinskienė
Aušra Biriukovienė
Rūta Birštonaitė
Lukas Brašiškis
Juozas Budraitis
Ramona Bujutė
Donatas Buklys
Ieva Bunokaitė
Kristina Buožytė
Vanda Butkienė
Lolita Bytautaitė
Juzefa Čeičytė
Danutė Cicėnaitė
Gintautas Dailyda
Romualdas Damulis
Vilija Daugirdaitė
Vasilijus Degteriovas
Aleksandras Digimas
Vaidotas Digimas
Ona Diržytė
Tomas Donela
Eitvydas Doškus
Diana Faraponienė
Zina Fatejevaitė
Vidmantas Gaigalas
Samvelas Gandžumianas
Algirdas Garbačiauskas
Lina Gečienė
Akvilė Gelažiūtė
Jurgita Gerdvilaitė
Ramūnas Graželis
Ramūnas Greičius
Jurij Grigorovič
Rita Grikevičienė
Julija Gruodienė
Rimantas Gruodis
Romualdas Gudas
Kęstutis Gudavičius
Leokadija Inčiūtė
Skirmanta Jakaitė
Valdas Jakniūnas
Šarūnas Jakštas
Aloyzas Jančoras
Gediminas Jankauskas
Ernestas Jankauskas
Gabija Jaraminaitė
Darius Jaruševičius
Vaidas Jauniškis
Juozas Javaitis
Arturas Jevdokimovas
Ignas Jonynas
Natalija Ju
Milda Juknevičiūtė
Milda Jurkutė
Audrius Juzėnas
Viktoras Juzonis
Laimantas Kairys
Lina Kaminskaitė–Jančorienė
Auksė Kancerevičiūtė
Grigorijus Kanovičius
Vytautas Katkus
Andrius Kaušinis
Marius Kavaliauskas
Vidmantas Kazlauskas
Neringa Kažukauskaitė
Izolda Keidošiūtė
Augis Kepežinskas
Lilija Kopač
Stanislovas Kopajevas
Eleonora Koriznaitė
Ruslan Korostenskij
Janina Krasauskienė
Linas Kriščiūnas
Algimantas Kriščiūnas
Dalia Irena Kriščiūnienė
Ramunė Kudzmanaitė
Edvardas Kundavičius
Algimantas Kupčinskas
Inesa Kurklietytė
Vytautas V. Landsbergis
Janina Lapinskaitė
Gediminas Lasinskas
Elžbieta Latėnaitė
Liubomiras Laucevičius
Jūratė Leikaitė
Romas Lileikis
Santa Lingevičiūtė
Justinas Lingys
Arvydas Liorančas
Algis Liutkevičius
Gytis Lukšas
Lina Lužytė
Algimantas Maceina
Antanas Maciulevičius
Eugenijus Macius
Vaiva Mainelytė
Jonas Maksvytis
Agnė Marcinkevičiūtė
Adakris Marcinkus
Kipras Mašanauskas
Ričardas Matačius
Ignas Mateika
Arūnas Matelis
Juozas Matonis
Audra Matukienė
Jurgis Matulevičius
Julija Matulytė
Diana Matuzevičienė
Kornelijus Matuzevičius
Dainius Mažulis
Danielius Mekinkovas
Dalia Michelevičiūtė
Živilė Mičiulytė
Henrikas Mikalauskas
Linas Mikuta
Algimantas Mikutėnas
Nerijus Milerius
Daiva Minkevičiūtė
Ignas Miškinis
Rimas Morkūnas
Pranas Morkus
Mingailė Murmulaitienė
Danutė Narušytė
Vladas Naudžius
Algirdas Ničius
Jonas Nosalis
Rūta Oginskaitė-Noreikaitė
Rimas Olšauskas
Eugenijus Ostašenkovas
Apolonija Paludnevičiūtė
Vytautas Paukštė
Rasa Paukštytė
Andrius Paulavičius
Roma Pauraitė
Donatas Pečiūra
Vidas Petkevičius
Algirdas Petraitis
Daiva Petrulytė
Izabelė Pinaitytė
Ksavera Pinelienė
Živilė Pipinytė
Violeta Podolskaitė
Arnoldas Pričinas
Artūras Pugačiauskas
Algimantas Puipa
Vidmantas Puplauskis
Kazys Pūras
Viktoras Radajevas
Viktoras Radzevičius
Ramunė Rakauskaitė
Romualdas Ramanauskas
Agnė Rimkutė
Justas Rožėnas
Tomas Rugevičius Rugys
Dali (Dalia) Rust (Cibauskaitė)
Linas Ryškus
Arūnas Sakalauskas
Jūratė Samulionytė
Marat Sargsyan
Dovilė Šarutytė
Algirdas Šatkauskas
Nadiežda Ščiukina
Aurika Selenienė
Algirdas Selenis
Algirdas Šemeškevičius
Kristina Sereikaitė
Žydrė Sičiūnaitė
Ina Šilina
Juozas Širvinskas
Andrius Šiuša
Albinas Slavinskas
Algimantas Sliaužys
Virginija Smelevičienė
Kostas Smoriginas
Birutė Sodeikaitė
Audrius Stonys
Arūnas Stoškus
Henrikas Štutas
Vitalijus Suchockis
Renata Šukaitytė-Coenen
Raminta Šumskytė
Vytautas Survila
Dalia Survilaitė
Olga Survillo
Gražina Svilienė
Laura Tamošiūnaitė
Zenonas Tarakevičius
Algirdas Tarvydas
Algimantas Taujanskas
Rasa Taujanskienė
Jonas Tomaševičius
Vytautas Tomkus
Alfonsas Triškus
Andrius Trukanas
Juozas Tuita
Saulė Tuitienė
Jokūbas Vilius Tūras
Gražina Urbonaitė
Irena Vabalienė
Laimonas Vaičius
Jurgita Vaidilaitė
Henrikas Vaigauskas
Ramūnas Vaitkus
Emilis Vėlyvis
Mantas Verbiejus
Algirdas Vėsulas
Kristijonas Vildžiūnas
Linas Vildžiūnas
Stanislovas Vilkevičius
Jūratė Visockaitė
Juras Visockis
Dalia Vizgirdaitė
Eligija Volodkevičiūtė
Sandra Vydmontė
Romas Zabarauskas
Sonata Žalneravičiūtė
Aistė Žegulytė
Vytautas Žekonis
Giedrė Žickytė
Edmundas Zubavičius
Alicija Žukauskaitė

Juzefa Čeičytė (Dailininkų gildija)


Juzefa Čeičytė – įvairiapusė menininkė, rašanti eilėraščius, tapanti drobes, kūrusi scenografiją ir kostiumų eskizus teatro spektakliams, kino filmams. Tarp kitų tapytojų kūrybos jos darbai išsiskiria tik jai būdingu tapybinės plastikos, erdvės ir laiko dimensijų suvokimu, reiškiamu spalvų, technologijų ir skirtingų medžiagų jungtimi. Ilgą laiką ji buvo tarp nežinomų dailininkų, pelnė „neparodinės“ autorės statusą.

Gimė 1922 m. gegužės 19 d. Aleknų kaime (Rokiškio r.). Karo metais mokytojavo Vilniaus pradinėse mokyklose. Į Vilniaus dailės akademiją įstojo 1942 m. Studijavo tapybą pas Antaną Gudaitį, Viktorą Vizgirdą, klausė Levo Karsavino meno istorijos paskaitų. Nebaigusi studijų, ji, kaip ištremtų į Sibirą tėvų vaikas, 1948 m. iš akademijos (tada jau instituto) buvo pašalinta. Kurį laiką dirbo Operos ir baleto teatro dekoracijų ceche, bet ir iš ten buvo atleista. Nuo deportacijos slapstėsi Linkuvoje, Ramygaloje, Panevėžyje ir tik išgirdusi sovietų valdžios funkcionierių pažadą, kad nebebus persekiojama, įsidarbino Klaipėdos dramos teatre, kur 1949–1954 m. sukūrė scenovaizdžių ir kostiumų penkiolikai spektaklių. Gavusi sąjunginės Kultūros ministerijos leidimą, 1953 m. Valstybiniame dailės institute apgynė eksternu diplominį darbą. Nuo 1954 m. dirbo teatre jau kaip vyriausioji dailininkė. 1959 m. teatro fojė ji surengė pirmą personalinę parodą, eksponavo joje scenovaizdžių eskizus. Į Lietuvos dailininkų sąjungą įstojo 1960 m.

Kūrė scenografiją ir kostiumus ne tik Klaipėdos, bet ir Šiaulių, Kauno, Vilniaus dramos teatrų spektakliams. Nuo 1962 m. iki pensijos J. Čeičytė dirbo Lietuvos kino studijoje. 1974 m. buvo priimta į Lietuvos kinematografininkų sąjungą.
Prie molberto ji atsistodavo po darbo valandų. Tai buvo atsvara kasdien eksploatuojamai kūrybinei energijai, galimybė pabūti su savimi ir savo mintimis. Tapė abstrakcijas, susitelkdama prie spalvų, tonų, šviesos ir koliažo elementų interpretacijų. Ir tai nebuvo žaidimas ar kokie pabandymai. Tapyba Čeičytei ilgą laiką buvo uždara kūrybos sritis, sielos veidrodis, savotiškas laiko ir jausmų metraštis, plastine forma fiksuotas dvasinės savimonės atspindys. Kūriniai atliepia autorės filosofinį būties suvokimą, savitą mąstyseną ir gyvenimo matymą, juose natūraliai susilydo tapybinės technologijos, medžiagiškumas ir poezija.

Labai asmeniška molbertinė tapyba vis dėlto nėra svetima jos atviram teatro ar kino menui. Tos dvi raiškos šakos artimos viena kitai tragišku skambesiu, neramia nuotaika. J. Čeičytės tapyba giminiška scenografijai ne tik nuotoliu tarp kūrinio ir realybės, ne tik vaizdo metafora, bet ir teatrinio rekvizito atributais – priklijuotomis ir užtapytomis audinio ar odos skiautėmis, metalo lakštais. Tomis „brutaliomis medžiagomis“ autorė neketino nieko stebinti ar šokiruoti – jų jai vienu ar kitu metu tiesiog reikėjo, nes tokia buvo būsena. Puikiai žinojo, kur gyvena, ir todėl, bijodama kaltinimų formalizmu, kartais pagudraudavo – „apdrausdavo“ savo kompozicijas literatūros kūrinių ar spektaklių pavadinimais: Karalius Lyras, Ričardas, Otelas, Makbetas, Optimistinė tragedija, Motušė Kuraž, Vasarvidžio nakties sapnas.
 
Visi žinojo ir vertino jos atsidavimą teatro menui, bet tapyboje, nieko bendra neturinčioje su teatro repertuaru, ji buvo kiek vieniša. Niekas kitas taip nesitaškė dažais ir nejaukė drobės paviršiaus kaip ji, net buvo baugu suvokiant, ką ji turi galvoje ir kas slepiasi jos širdyje. Tik labai retai ji nukeliaudavo į ramesnį tapybos užutėkį.

Nusilpus akims, gal daugiau rašo – netrukus išeis jos trečia poezijos knyga. Kinematografininkai lig šiol ją laiko sava, Juozas Matonis ir Vytautas Damaševičius, kurdami filmus-portretus, neaplenkė buvusios kolegės.

Nijolė Nevčesauskienė


Filmografija


1964 „Marš. marš, tra-ta-ta!“, vaidybinis, kostiumų dailininkė.

1966 „Naktys be nakvynės“, vaidybinis, dailininkė statytoja.

1966 „Laiptai į dangų“, vaidybinis, kostiumų dailininkė.

1967 „Surask mane“, vaidybinis, dailininkė statytoja.

1967 „Posūkis“, vaidybinis, dailininkė statytoja.

1969 „Birželis, vasaros pradžia“, vaidybinis, dailininkė statytoja.

1973 „Naktibalda“, vaidybinis, dailininkė statytoja.

1974 „Žvangutis“, vaidybinis, dailininkė statytoja.

1976 „Seklio Kalio nuotykiai“, vaidybinis TV filmas, dailininkė statytoja.

1976 „Ilga kelionė prie jūros“, vaidybinis, dailininkė statytoja.