Naujiena

Kvietimas į pakartotinį Neeilinį Sąjungos narių susirinkimą

  • 2018 04 16

 

LIETUVOS KINEMATOGRAFININKŲ SĄJUNGOS

PIRMININKAS

 

 

KVIETIMAS

Į PAKARTOTINĮ NEEILINĮ SĄJUNGOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

 

2018-04-16

Vilnius

 

 

Remdamasis Lietuvos kinematografininkų sąjungos Įstatų 6 skyriaus 6.4 punktu, kviečiu į Neeilinį Sąjungos narių susirinkimą 2018 m. balandžio 25 d., trečiadienį, 12:00 val. Lietuvos kinematografininkų sąjungos salėje.

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis Neeilinis Sąjungos narių susirinkimas bus kviečiama š. m. balandžio 26 d. 12:00 val. Lietuvos kinematografininkų sąjungos salėje. Pakartotinio Neeilinio visuotinio narių susirinkimo metu, darbotvarkės klausimai bus priimami, nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.

Dalyvių registravimas – nuo 11:30 val.

Sąjungos nariai, kurie jau dabar žino, kad negalės dalyvauti Neeiliniame Visuotiniame susirinkime, turi galimybę perleisti savo balsavimo teisę kitiems Sąjungos nariams, užpildę specialią Sutartį. Vieną tokios sutarties egzempliorių būtina pristatyti į Sąjungą iki š. m. balandžio 24 dienos.

 

DARBOTVARKĖ:

 

11:30

Dalyvių registracija.

12:00

Pakartotinio Neeilinio Visuotinio narių Susirinkimo pradžia. Posėdžio pirmininkas – Arūnas Matelis. Pakartotinio Neeilinio Visuotinio Susirinkimo darbotvarkės balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.  

12:10

Sąjungos veiklos ataskaita už 2017 finansinius metus.

Pateikia Arūnas Matelis ir Ieva Norvilienė. Klausimai pateikėjams. Ataskaitos tvirtinimas.

12:30

Audito komisijos pirmininko informacija.

12:40

13:00

13:10

Įstatų korekcijos tvirtinimas.

Kiti klausimai.

Baigiamoji dalis. Pakartotinio Neeilinio Visuotinio narių Susirinkimo nutarimai.

13:20

Pakartotinio Neeilinio Visuotinio narių Susirinkimo pabaiga.

 

 

Pirmininkas                                                                                                                                                                                      Arūnas Matelis