Ankstyvojo lietuvių videomeno peržiūra „Nesugalvoti dalykai“

  • 2019 11 11

Šių metų lapkričio 15 d. Kauno menininkų namuose (V. Putvinskio g. 56, Kaunas) vyks ankstyvojo lietuvių videomeno peržiūra „Nesugalvoti dalykai”. Tuo pačiu pristatomas ir skaitmeninis lietuvių videomenininkų kūrinių archyvas „Nepriklausoma sinemateka“ (www.sinemateka.lt).

 

1988 m. parodoje „Susitikimai“ Klaipėdoje Henrikas Gulbinas pristatė savo kūrinį „Nesugalvoti dalykai“ – abstrakčias audiovizualines projekcijas, eksponuotas šalia tapybos ir grafikos darbų. Šis įvykis, pirmoji lietuviško videomeno ekspozicija, ilgainiui tapo vienu atskaitos taškų menotyriniuose tekstuose apie lietuviško videomeno pradžią ir jos ribas. „Nesugalvoti dalykai“ tęsiami iki šiol – H.Gulbinas juos retkarčiais permontuoja, pritaikydamas mėgstamą muziką. Ši nenutrūkstama abstraktaus Gulbino kūrinio tąsa lėmė ir „Meno Avilys“ vykdomo ankstyvojo lietuvių videomeno peržiūrų programos pavadinimą. Vietoje retrospektyvaus žvilgsnio abiejuose sumanymuose svarbus kūrinių kismas laike, juos supančios aplinkybės bei galimybė kūrinius pamatyti naujai.

 

„Meno avilio“ inicijuotame ir sukurtame virtualiame projekte galima susipažinti su ankstyvaisiais lietuvių videomenininkų darbais. Kūriniai atrinkti remiantis Lietuvos videomeno istorijai svarbiais kultūriniais reiškiniais, asmenybėmis bei kontekstu. Kartu publikuojami pristatomo videomeno autorių pokalbiai su šiandien aktyviais videomeno ir kino kūrėjais, prodiuseriais, kinotyrininkais bei filosofais. Projekto tikslas – atrinkti, restauruoti,  skaitmeninti ir viešinti lietuvių kūrėjų videomeno kūrinius. Taip pat – aktualizuoti šiuos kūrinius viešose peržiūrose, edukacinėse programose ir ekspozicijose.

 

 

videomenas 2019 facebook 02

 

Tyrinėjant lietuvių videomeno istoriją bei dabartį paaiškėjo, kad ji - neatsiejama nuo įvairių, ne visada tiesiogiai su videomenu susijusių, kultūrinių reiškinių ir jų raidos Lietuvoje. Pavyzdžiui, sudėtinga feministinės minties pradžia ar itin aktyvia Šiaulių muzikine ir meno scena 90-aisiais. Kita vertus, lietuvių videomeno vystymąsi dažnai formavo ir lėmė įvairios atsitiktinės aplinkybės bei procesai, tiesiogiai susiję su sudėtinga ekonomine ir socialine jaunos valstybės realybe, Lietuvos meno scenos dinamika bei menininkų tarpusavio santykiais. Visi šie aspektai turėjo įtakos sudarant „Nesugalvotų dalykų“ peržiūros programą. Joje žiūrovai kviečiami susipažinti ne su chronologine videomeno raida, o su viena Lietuvos dešimto dešimtmečio interpretacijų. Todėl tarp pristatomų kūrėjų yra ne tik žinomi videomenininkai: Karla Gruodis, Gintaras Šeputis, Paulius Arlauskas ar Aleksas Andriuškevičius, bet ir „Vaizdo studijos“, Gintaro Šepučio įkurtų pirmųjų videomeno kursų Lietuvoje, studentų darbai, architekto Valdo Ozarinsko kūryba bei kiti.

 

Projekto vadovė ir programos sudarytoja – lietuvių vidoemenininkė ir kuratorė Gerda Paliušytė. Savo kūriniuose G.Paliušytė tyrinėja kultūros istoriją, joje aptinkamus stereotipus ir prieštaras. Ją domina įvairios dokumentinės praktikos (pvz., dokufikcija), įvairūs istoriniai bei popkultūros reiškiniai ir personažai, jų santykis su socialine tikrove.

 

„Nepriklausoma sinemateka“ - nuo 2018 m. vystomas VšĮ „Meno avilys“ projektas, kurio tikslas – suteikti galimybę žiūrėti kokybiškai restauruotus filmus, susipažinti su įvairiapuse Lietuvos kino ir kultūros istorija. Šis interneto projektas įkvėptas siekio, jog kino paveldas taptų laisvai prieinamas ir informatyvus, o jo įgyvendinimas –postmodernios vaizduotės, kurioje susitinka interaktyvi dokumentika, skirtingos medijos ir jų tekstai, rezultatas.

 

Projekto idėjos autoriai: Jonas Zagorskas, Dovilė Grigaliūnaitė, Lina Kaminskaitė-Jančorienė

Restauratorius ir skaitmenintojas: Jonas Zagorskas

 

Renginys internete > https://www.facebook.com/events/1002386223429675

 

Įėjimas nemokamas

 

Projekto įgyvendintojas: Meno Avilys

Projekto rėmėjai: LR Kultūros ministerija, strateginis partneris Lietuvos kultūros taryba

 

Daugiau informacijos:

“Meno avilys”

Komunikacijos koordinatorius

Domininkas Kunčinas

press@menoavilys.org