Straipsnis

Juozas Tuita - Lietuvos kino studija

  • 2018 07 13

Sugrįžta praeitis brangi kaip  kino juostos kadrai

 

graži kaip kino studijos mergaičių šypsena

 

kino  studijoj Birutės gatvėj pavasarį pražįsta sodas

žiedai sveikina ateinančius

 

 

 

žmonių judėjimas nuo Dokumentikos iki gamybos skyriaus

visi darbuojasi,visi rimti

 

Ant staliuko po žydinčia obelim Nota  išdėsto šachmatus

Vytautas ieško Petro, Petras ieško Vytauto

reikalai rimti

Prie Dokumentikos Kazimieras  kalba su Viktoru :-sakiau , Kazy, kad geriausia ant virtų kruopų, vakar gerai pagavau

 

Balsas ryškus ir skardus, tai – Bytautė aiškina, kad filmavimui reikia mašinos

Praėjimo poste Liudas su dispečerine mašina atvažiavo iš Antakalnio

Pranas  eina per kiemą. Rankose filmo dėžutė

iš antro aukšto girdisi muzika, tai dirba Zinutė

Į filmo peržiūrą atvyko kritikai, redaktoriai, svečiai iš kino komiteto .Tai – Gražina, Izolda,Jūratė, Neringa, Rasa, Rūta, Živilė,

Laimonas, Saulius, Skirmantas

Pavasaris...

Kieme ant suoliukų cechų, skyrių moterys, merginos, tai – Aldona, Angelė, Bronė, Irena, Ivenija, Izabelė, Česlava, Danguolė, Danutė, Dora, Jolanta, Jūratė, Lilija, Liuda, Lina, Marina, Mingailė, Natalija, Ona, Regina, Vanda, Vida, Violeta, Zina

 

Griauta... nesugriauta svajonė – Antakalnio naujoji studija

su cechais ir paviljonais stovi  išdidžiai.

 

Ji saugo mūs  kūrybos džiaugsmą

 

Per Lietuvą filmuotojai važiuoja

 

 

Ir krenta kino filmų pirmo kadro šukės , tai Vilniuje, Kaune, tai Nidoje, Šilutėj, Ignalinoj, Rokišky

 

 

Lietuvos kino studijos garso operatorius Juozas Tuita, 2018m.