Naujiena

Kinematografininkų Sąjungos Neeilinis Visuotinis Susirinkimas

  • 2018 04 16

KVIETIMAS 

Į NEEILINĮ VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Vilnius, 2018 balandžio 16 d. 

 

Remdamasi Lietuvos kinematografininkų sąjungos Įstatų 6 skyriaus 6.1 punktu, Sąjungos pirmininkas kviečia į Neeilinį Visuotinį Sąjungos narių susirinkimą š. m. balandžio 25 d. 12:00 val. Lietuvos Kinematografininkų Sąjungoje.

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis Neeilinis Visuotinis Sąjungos narių susirinkimas kviečiamas 2018 m. balandžio 26 d. 12:00 val. Lietuvos Kinematografininkų Sąjungoje. 

Darbotvarkė:

 

11:30

Dalyvių registracija.

12:00

Neeilinio Visuotinio narių Susirinkimo pradžia. Posėdžio pirmininkas – Arūnas Matelis. Neeilinio Visuotinio Susirinkimo darbotvarkės balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.  

12:10

Sąjungos veiklos ataskaita už 2017 finansinius metus.

Pateikia Arūnas Matelis ir Ieva Norvilienė. Klausimai pateikėjams. Ataskaitos tvirtinimas.

12:30

Audito komisijos pirmininko informacija.

12:40

13:00

13:10

Įstatų korekcijos tvirtinimas.

Kiti klausimai.

Baigiamoji dalis. Neeilinio Visuotinio narių Susirinkimo nutarimai.

13:20

Neeilinio Visuotinio narių Susirinkimo pabaiga.