Naujiena

Kultūros ministerija kviečia teikti paraiškas gauti premijas už svarbius tarptautinius apdovanojimus kultūros srityje

  • 2019 07 03

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija laukia paraiškų dėl premijų už svarbius tarptautinius apdovanojimus kultūros srityje gavimo.

Premijos skiriamos asmenims, kurie gavo apdovanojimus architektūros, bibliotekininkystės, cirko, dizaino, kino, kultūros paveldo, literatūros, muziejininkystės, muzikos, šokio, teatro, visuomenės informavimo, vizualiųjų menų srityse už savo kūrybą ar kitą kultūrinę veiklą (toliau – kūryba ar veikla), jeigu:

apdovanojimas konkrečioje meno ar kultūros srityje šios srities ekspertų yra pripažįstamas kaip reikšmingas pasauliniu mastu;

apdovanojimą gavusio asmens kūryba ar veikla garsina Lietuvos vardą pasaulyje;

apdovanojimas yra skirtas už geriausiai įvertintą kūrybą ar veiklą – pirmosios vietos, pagrindinio prizo laimėjimą, geriausio ar aukščiausio rezultato pasiekimą renginyje ar konkurse;

apdovanojimas skatina jį gavusio fizinio asmens karjerą pasauliniu mastu; 

apdovanojimas teikiamas (renginys ar konkursas rengiamas) ne trumpiau kaip 3 metus;

gauti šį apdovanojimą pretendavo (renginyje ar konkurse dalyvavo) asmenys iš ne mažiau kaip 10 skirtingų šalių;

apdovanojimas nėra piniginis; 

šio tvarkos aprašo nustatyta tvarka yra gautas Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo pritarimas dėl premijos skyrimo.

Per vienerius metus nuo tarptautinio apdovanojimo gavimo Kultūros ministerijai reikia pateikti laisvos formos prašymą,  kuriame turi būti nurodyta: vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas,  nuolatinės gyvenamosios vietos arba buveinės adresas, tarptautinio apdovanojimo pavadinimas, data, kada šis tarptautinis apdovanojimas gautas, mokėjimo sąskaita (-os) premijai išmokėti. Kartu su prašymu pateikiama fizinio asmens tapatybės dokumento, juridinio asmens vadovo paskyrimą ar išrinkimą patvirtinančio dokumento ir dokumento, patvirtinančio svarbiausio tarptautinio apdovanojimo gavimą, kopijos. Jeigu apdovanojimą už tą pačią kūrybą ar veiklą gavo keli asmenys, teikiamas bendras jų prašymas.

Visą nuorodą į dokumentų pateikimo tvarką rasite čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9693dea28bb711e98a8298567570d639?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=83ace67b-712d-4f7f-b5bc-38757e024158.