Naujiena

SVARBU! Kviečiamas neeilinis Visuotinis Sąjungos narių susirinkimas

  • LKS inf.
  • 2017 05 25

LKS logotipas10

 

LIETUVOS KINEMATOGRAFININKŲ SĄJUNGOS

PATIKĖTINIŲ TARYBA

KVIETIMAS

Į NEEILINĮ VISUOTINĮ SĄJUNGOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

2017, Vilnius

 

Remdamasi Lietuvos kinematografininkų sąjungos Įstatų 6 skyriaus 6.3. punktu, Sąjungos Patikėtinių taryba kviečia neeilinį Visuotinį Sąjungos narių susirinkimą 2017 m. gegužės 30 d. 11:00 val. Lietuvos kinematografininkų sąjungos patalpose (Vasario 16-osios g. 8, Vilnius).

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis neeilinis Visuotinis narių susirinkimas bus kviečiamas 2017 m. birželio 6 d. 11:00 val. Lietuvos kinematografininkų sąjungos patalpose. 

Pagal Sąjungos Įstatus, likus ne mažiau nei 7 dienoms iki Visuotinio Sąjungos narių susirinkimo, kuriame bus renkamas Sąjungos pirmininkas, visi kandidatai į Sąjungos pirmininkus turi pateikti Patikėtinių tarybai pareiškimus, kuriuose nurodytas kandidato pageidavimas būti renkamu, savo gyvenimo aprašymą ir veiklos planą, jei kandidatas būtų išrinktas Sąjungos pirmininku. Kandidatai į Sąjungos pirmininkus taip pat gali būti iškelti ar patys išsikelti Visuotinio Sąjungos narių susirinkimo metu. Tokiu atveju Visuotinio Sąjungos narių susirinkimo metu iškeltas ar save išsikėlęs kandidatas į Sąjungos pirmininkus turi pristatyti Visuotiniam Sąjungos narių susirinkimui savo veiklos planą. Visuotiniame Sąjungos narių susirinkime Sąjungos pirmininkas renkamas tik iš tų kandidatų, kurie įvykdė šiame punkte nurodytus reikalavimus.

DARBOTVARKĖ:

10:00   Dalyvių registracija.

11:00   Susirinkimo pradžia. Susirinkimo pirmininkas – Gytis Lukšas. Susirinkimo darbotvarkės, balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.

11:10   Sąjungos Pirmininko rinkimai:

  • pretendentų pasisakymai;
  • klausimai pretendentams;
  • pasirenkamas balsavimo būdas;
  • balsavimas, Sąjungos Pirmininko išrinkimas.

13:00    Susirinkimo pabaiga.