Naujiena

Kviečiamas pakartotinis Visuotinis Sąjungos narių susirinkimas

  • LKS inf.
  • 2017 04 24

LKS logotipas7

LIETUVOS KINEMATOGRAFININKŲ SĄJUNGOS

PATIKĖTINIŲ TARYBA 

KVIETIMAS

Į PAKARTOTINĮ VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Vilnius, 2017

 

2017 m. balandžio 13 dieną Visuotiniame sąjungos narių susirinkime nebuvo kvorumo (atėjo 37 nariai iš 226). Remdamasi Lietuvos kinematografininkų sąjungos Įstatų 6 skyriaus 6.7. punktu, Sąjungos Patikėtinių taryba kviečia pakartotinį Visuotinį narių susirinkimą 2017 m. balandžio 27 d. 11:00 val. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus patalpose

Pakartotinis Visuotinis susirinkimas vyks pagal neįvykusio Visuotinio susirinkimo darbotvarkę. Sprendimai neįvykusio Visuotinio Sąjungos narių susirinkimo darbotvarkės klausimais bus priimami, nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus. 

DARBOTVARKĖ: 

10:00             Dalyvių registracija.

11:00             Susirinkimo pradžia. Posėdžio pirmininkas – Gytis Lukšas. Susirinkimo darbotvarkės, balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.

11:20             Patikėtinių tarybos parengta Sąjungos veiklos ataskaita už 2016 finansinius metus. Pateikia Gytis Lukšas. Klausimai pateikėjui. Ataskaitos tvirtinimas.

11:40             Audito komisijos pirmininko informacija.

11:50             Sąjungos Įstatų pakeitimų projektas. Pristato Gytis Lukšas. Diskusija. Sąjungos Įstatų pakeitimų tvirtinimas.

12:15             Sąjungos nario mokesčio bei stojamojo mokesčio pakeitimai. Pristato Gytis Lukšas.

12:30             Gildijų išrinktų Patikėtinių tvirtinimas.

12:45             Pertrauka.

13:00             Sąjungos Pirmininko rinkimai:

  • pretendentų pasisakymai;
  • klausimai pretendentams;
  • pasirenkamas balsavimo būdas;
  • balsavimas, Sąjungos Pirmininko išrinkimas.

14:00             Baigiamoji dalis. Susirinkimo nutarimai.

14:15             Susirinkimo pabaiga.

 

PRIEDAI:

Patikėtinių tarybos patvirtinta Susirinkimo darbotvarkė

Patikėtinių tarybos ataskaita už Sąjungos 2016 metų veiklą

Balsavimo teisės perleidimo sutartis