Naujiena

Kviečiamas Visuotinis rinkiminis Sąjungos narių susirinkimas

  • LKS inf.
  • 2017 04 10

LKS logotipas5

 

LIETUVOS KINEMATOGRAFININKŲ SĄJUNGOS

PATIKĖTINIŲ TARYBA 

 

KVIETIMAS

Į VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ 

Vilnius, 2017

 

Remdamasi Lietuvos kinematografininkų sąjungos Įstatų 6 skyriaus 6.1 punktu, Sąjungos Patikėtinių taryba kviečia Visuotinį rinkiminį Sąjungos narių susirinkimą 2017 m. balandžio 13 d. 11:00 val. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus patalpose. 

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis Visuotinis Sąjungos narių susirinkimas bus kviečiamas balandžio 27 d. 11:00 val. 

Remiantis Įstatų 9 skyriaus 9.1 punktu, šiame susirinkime ketveriems metams bus renkamas Sąjungos pirmininkas. 

Likus ne mažiau nei 14 dienų iki Visuotinio Sąjungos narių susirinkimo, visi kandidatai į Sąjungos pirmininkus turi pateikti Patikėtinių tarybai pareiškimus, kuriuose būtų nurodytas kandidato pageidavimas būti renkamu, gyvenimo aprašymas, ir veiklos planas, jei kandidatas būtų išrinktas Sąjungos pirmininku. Visuotiniame Sąjungos narių susirinkime Sąjungos pirmininkas bus renkamas tik iš tų kandidatų, kurie įvykdė šiame punkte nurodytus reikalavimus. 

DARBOTVARKĖ:

10:00

Dalyvių registracija. 

11:00

Susirinkimo pradžia. Posėdžio pirmininkas – Gytis Lukšas. Susirinkimo darbotvarkės, balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas. 

11:20

Patikėtinių tarybos parengta Sąjungos veiklos ataskaita už 2016 finansinius metus. Pateikia Gytis Lukšas. Klausimai pateikėjui. Ataskaitos tvirtinimas. 

11:40

Audito komisijos pirmininko informacija.

 

 

11:50

12:15

Sąjungos Įstatų pakeitimų projektas. Pristato Gytis Lukšas. Diskusija. Sąjungos Įstatų pakeitimų tvirtinimas.

 Sąjungos nario mokesčio bei stojamojo mokesčio pakeitimai. Pristato Gytis Lukšas. 

12:30

12:45

Gildijų išrinktų Patikėtinių tvirtinimas. 

Pertrauka. 

13:00

Sąjungos Pirmininko rinkimai:

 

  • pretendentų pasisakymai;
  • klausimai pretendentams;

 

  • pasirenkamas balsavimo būdas;

 

  • balsavimas, Sąjungos Pirmininko išrinkimas. 

14:00

Baigiamoji dalis. Susirinkimo nutarimai. 

14:15

Susirinkimo pabaiga. 

PRIEDAI: 

Patikėtinių tarybos patvirtinta Susirinkimo darbotvarkė

Patikėtinių tarybos ataskaita už Sąjungos 2016 metų veiklą

Balsavimo teisės perleidimo sutartis