Naujiena

KVIETIMAS Į EILINĮ VISUOTINĮ SĄJUNGOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

  • 2021 09 14

KVIETIMAS

Į EILINĮ VISUOTINĮ SĄJUNGOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

 

Remdamasi Lietuvos kinematografininkų sąjungos Įstatų 6 skyriaus 6.2. punktu, Sąjungos Patikėtinių taryba kviečia į eilinį Visuotinį Sąjungos narių susirinkimą 2021 m. rugsėjo mėn. 21 d. 11 val. Lietuvos kinematografininkų sąjungos patalpose (Vasario 16-osios g. 8, Vilniuje).

Susirinkimui neįvykus (nesant kvorumo), pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2021 m. rugsėjo 27 d., 11 val. „Pasakos“ kino teatro patalpose (Paupio g. 26, Vilnius).

 

Primename, kad susirinkimo metu, vadovaujantis Sąjungos įstatais bus:

renkamas Sąjungos pirmininkas (įstatų 9.1. p.), todėl vadovaudamiesi įstatų 9.2. punktu „Likus ne mažiau nei 7 dienoms iki Visuotinio Sąjungos narių susirinkimo, kuriame bus renkamas Sąjungos pirmininkas, visi kandidatai į Sąjungos pirmininkus turi pateikti Patikėtinių tarybai pareiškimus, kuriuose nurodytas kandidato pageidavimas būti renkamu, savo gyvenimo aprašymą ir veiklos planą, jei kandidatas būtų išrinktas Sąjungos pirmininku. Kandidatai į Sąjungos pirmininkus taip pat gali būti iškelti ar patys išsikelti Visuotinio Sąjungos narių susirinkimo metu. Tokiu atveju Visuotinio Sąjungos narių susirinkimo metu iškeltas ar save išsikėlęs kandidatas į Sąjungos pirmininkus turi pristatyti Visuotiniam Sąjungos narių susirinkimui savo veiklos planą. Visuotiniame Sąjungos narių susirinkime Sąjungos pirmininkas renkamas tik iš tų kandidatų, kurie įvykdė šiame punkte nurodytus reikalavimus.