KVIETIMAS Į PAKARTOTINĮ EILINĮ VISUOTINĮ KINEMATOGRAFININKŲ SĄJUNGOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

  • 2021 09 21

KVIETIMAS Į PAKARTOTINĮ EILINĮ VISUOTINĮ SĄJUNGOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

 

Šių metų rugsėjo 21 dieną11:00 val. Eilinis Visuotinis sąjungos narių susirinkimas neįvyko (nebuvo kvorumo). Remdamiesi Lietuvos kinematografininkų sąjungos Įstatų 6 skyriaus 6.7. punktu, Sąjungos Patikėtinių taryba kviečia į Pakartotinį Eilinį Visuotinį narių susirinkimą 2021 m.rugsėjo 27 d. 11:00 val. „Pasakos“ kino teatro patalpose (Paupio g. 26, Vilnius).

Pakartotinis Eilinis Visuotinis narių susirinkimas vyks pagal neįvykusio Visuotinio susirinkimo darbotvarkę. Sprendimai neįvykusio Visuotinio Sąjungos narių susirinkimo darbotvarkės klausimais bus priimami, nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.

Dalyvių registravimas – nuo 10:00 val.