LIETUVIŲ KINO KALENDORIUS: Kovo 17-oji. NIJOLĖ GELŽINYTĖ (1938 – 2018), teatro ir kino aktorė, režisierė.

  • 2021 03 17

Gimė 1938 m. Šiauliuose. 1960 m. Lietuvos konservatorijoje baigė Irenos Vaišytės ir Jono Kavaliausko kursą.

1960–1965 m. Lietuvos televizijos ir radijo, nuo 1965 m. – Jaunimo teatro aktorė.

1997 m. Keistuolių teatre pastatė A. Čechovo „Žuvėdrą“. 1998 m. Vilniaus universitete įkūrė teatro studiją „Teatriukas“.

Vaidino kino ir televizijos filmuose: Beržai svyruokliai (1963, TV, rež. V. Gruodis, pagal V. Bubnio apysaką); Gyvenk ir neužmiršk (1978, TV, rež. M. Jevdokimovas, pagal V. Rasputiną); Sužeista tyla (1979, rež. A. Kundelis); Vestuvės (1981, rež. M. Jevdokimovas, pagal A. Čechovą); Post scriptum (1984, TV, rež. A. Pozdniakovas); Žarčkai (1988, TV, rež. B. Talačka); Metai baigiasi saulėlydžiu (1990, rež. S. Siudika).

 1987 suvaidino Marko motiną fantastiniame filme „Tryliktasis apaštalas“, kurį armėnų rež. Surenas Babajanas susuko pagal Ray‘aus Bradbury „Marso kronikas“: filme buvo susirinkęs didelis būrys mūsų aktorių – Juozas Budraitis, Vladas Bagdonas, Donatas Banionis, Algis Matulionis, Valentinas Masalskis, Ingeborga Dapkūnaitė, Irena Kriauzaitė, Irena Kuksėnaitė, Ilona Balsytė, Henrikas Kunavičius.  

Apie N. Gelžinytę sukurtas dokumentinis filmas Kambariai be durų (1997, rež. E. Zubavičius).

Gediminas JANKAUSKAS

Nijolė Gelžinytė ir Saulius Bareikis spektaklyje „Haroldas ir Modė“ 1983, rež. D. Tamulevičiūtė). Nuotrauka Pauliaus Zavadskio (© LATGA, 2020);