LIETUVIŲ KINO KALENDORIUS: Kovo 18. ROMUALDAS JUKNEVIČIUS (1906 – 1963), režisierius, aktorius, teatro pedagogas.

  • 2021 03 18

Gimė Sankt Peterburge.

1926–29 studijuodamas Lietuvos universitete Kaune lankė Teatro seminarą (vadovas B. Sruoga).

1931 su kitais įkūrė studentų teatro draugiją „Stedra“ (čia debiutavo kaip režisierius).

1931–33 vaidino Valstybės teatre, 1932 baigė jo Vaidybos mokyklą (A. Olekos‑Žilinsko mokinys).

1933–34 Jaunųjų teatro aktorius, buvo režisieriaus A. Olekos‑Žilinsko padėjėjas.

1934–36 stažavo Maskvos teatruose kaip režisierius (dirbo režisieriumi praktikantu pas V. Mejerholdą).

Grįžęs į Lietuvą, 1936 m. Klaipėdos dramos teatre sukūrė lemtingą jo biografijai ir visai lietuvių teatro istorijai spektaklį – Hermano Hejermanso „Viltį”.

Režisieriaus gyvenimui ir kūrybai skirtoje monografijoje (1998 m.) Irena Aleksaitė rašė: „Romualdas Juknevičius lietuvių teatre iškilo kaip Didysis scenos meno Realistas, subtiliausio ir dvasingo psichologiškumo neprilygstamas Meistras, ypač jautrus dramaturgui, itin dėmesingas Artistui, akylas teatro Pedagogas. Jis kaip niekas kitas jautė savo laikmetį, todėl jo geriausi spektakliai gimdavo pačiu laiku“.

Vaidino nedidelius vaidmenis filmuose: Ignotas grįžo namo (1956, rež. A. Razumnas); Julius Janonis (1959, rež. B. Bratkauskas, V. Dabašinskas).

Vaidino pirmoje lietuviškoje kino komedijoje „Oi jūs, grybai, grybai“, kurį 1953 metais režisavo drauge su Natanu Liubošicu. Filmas ekranuose nepasirodė. Nufilmuota medžiaga buvo sunaikinta. LCV archyve išliko tik filmavimo bandymai.

Tai buvo pirmasis politinės cenzūros pavyzdys pokariniame lietuvių kine. Cenzoriams nepatiko, kad viena filmo herojė užuot dirbusi kolūkyje, rinko miške grybus ir juos pardavinėjo: o tai anuomet buvo kvalifikuojama kaip sovietiniam gyvenimo būdui nepriimtina spekuliacija.

 

Gediminas JANKAUSKAS

 Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus nuotrauka