LIETUVIŲ KINO KALENDORIUS: Kovo 4-oji. KAZYS LUKŠYS (1892 – 1963) kino operatorius, vienas pirmųjų lietuviškos kino kronikos kūrėjų.

  • 2021 03 04

Gimė Vazgirdonyse, Varėnos parapijoje.  

1914 emigravo į JAV. Mokėsi elektros mechaniko specialybės, lankė filmavimo kursus.

1917-1918 tarnavo JAV kariuomenėje. Iš jos grįžęs įsigijo 300 vietų kino teatrą Norfolke (Masačiusetso v.), kurį po poros metų pardavė. Važinėjo po kolonijas, rodydamas A. Vitkausko trupės suvaidintą ir nufilmuotą spektaklį „Genovaitės mirties valanda“. Kartu su juo rodė ir savo filmus.

Pirmą kartą į Lietuvą filmuoti atvyko 1922 m. Dalį nufilmuotos medžiagos pelningai pardavė „Fox News“ filmų bendrovei, nuo 1924 tapo jos atstovu Europoje.

Štai kaip pats Lukšys prisimena pirmus filmavimo metus Lietuvoje: „1922 metais nufilmavau šį tą įdomesnio iš nepriklausomos Lietuvos gyvenimo. Rudenį grįžau į Ameriką ir su savo filmomis iš Lietuvos apvažiavau apie 100 lietuvių kolonijų. Ilgiau Lietuvos nematę lietuviai amerikiečiai noriai ėjo mano paveikslų žiūrėti. Nors ir neturėjau didelio pelno, bet mano darbas šiaip taip apsimokėdavo, ir aš nutariau jį toliau tęsti. Čia man patiko ir ta mintis, kad aš, per paveikslus supažindindamas amerikiečius su Lietuva, prisidedu prie broliškų santykių palaikymo“ („Lietuvos aidas, 1929, birželio 25 d.)

Apie 1933 įsteigė kino bendrovę „Lukšys ir Ko“. Sukūrė garsinių kino apybraižų („Dariaus ir Girėno išleistuvės Čikagoje“, „Muilo gaminimas Lietuvoje“, „Gegužinė Dotnuvoje“, visos 1934), nufilmavo (su operatoriais S. Vainalavičiumi ir A. Žibu) kino kronikas: „Lietuva vaizduos“ (apie 90 siužetų), „Lietuvos savaitinė apžvalga“ (apie 70 siužetų).

Filmavimo tikslais net 15 kartų perplaukė Atlantą.

Susitaupęs pinigų Raseiniuose pastatė mūrinį namą, kuriame įrengė viešbutį bei kino teatrą „Romuva“ (318 vietų). 

Išvežė į JAV komedijos „Onytė ir Jonelis“ (1931) kopiją.

1940 m. sovietai nacionalizavo jo 250 tūkst. dolerių vertą turtą, o pats K. Lukšys  pabėgo į Ameriką, kirtęs visą Rusijos teritoriją iki Japonijos.

Dalyvavo ALT ir BALF Los Andželo skyriaus veikloje.

Mirė 1963 m. lapkričio 12 d. Santa Monikoje, Kalifornijoje.

 

Gediminas JANKAUSKAS

Foto iš MELC archyvo