LIETUVIŲ KINO KALENDORIUS: Kovo 5-oji. RAIMONDAS VABALAS (1937 – 2001), kino režisierius, scenaristas, aktorius.

  • 2021 03 05

Gimė Paryžiuje. Tėvas Alfonsas Vabalas 1928 buvo vienas pirmųjų Lietuvos radiofono laidų vedėjų. 1934 baigė Vytauto Didžiojo universitetą (teisę), studijas 1934–39 gilino Paryžiaus (Sorbonos) universitete.

1939 Paryžiuje išleido knygą „Les conflits de lois interprovinciaux dans le droit privé Lituanien: exposé de droit comparé et de droit interprovincial en matière de mariage et de successions“ (apie tarppartinius konfliktus dėl įstatymų Lietuvos privatinėje teisėje).

1939 08–1940 06 Lietuvos telegramų agentūros ELTA įgaliotasis atstovas Prancūzijoje. Nacių Vokietijai 1940 birželį okupavus Prancūziją, su šeima grįžo į Lietuvą.

1946 birželį tapo Tauro apygardos partizanu (slapyvardžiai Budrys, Gediminas, Vytas). 1948 birželio 28 d. Rokuose, Kauno apskr., Aukštosios Panemunės vlsč. per saugumo kariuomenės operaciją buvo sužeistas į koją ir nenorėdamas pasiduoti nusišovė.

Alfonso Vabalo sūnus Raimondas 1952–56 lankė Panevėžio dramos teatro vaidybos studiją (J. Miltinio mokinys), vaidino šiame teatre, buvo režisieriaus asistentas.

1964 m. baigė Kinematografijos institutą Maskvoje (Levo Kulešovo ir Aleksandros Chochlovos mokinys).

Sukūrė įvairių žanrų vaidybinių filmų: „Kanonada“ (1961, antrasis rež. A. Žebriūnas); „Žingsniai naktį“ (1962, apie 1943 m. Kūčių naktį iš Kauno IX forto pabėgusius kalinius); „Marš, marš, tra-ta-ta!“ (1964, reto kine žanro – politinio pamfleto - kūrinys apie kaimyninių šalių Centijos ir Grošijos konfliktus); „Laiptai į dangų“ (1966, rūsčios stilistikos drama apie pokarį pagal M. Sluckio romaną); „Birželis, vasaros pradžia“ (1969, taiklus socialistinės stagnacijos meninis dokumentas); „Akmuo ant akmens“ (1971, dvi novelės iš baudžiavos gadynės); „Ties riba“ (1972, psichologinis detektyvas apie praeityje įvykdytą nusikaltimą ir pavėluotą atpildą); „Smokas ir Mažylis“ (1975, TV, pagal J. Londono apsakymus); „Mainai“ (1980, pagal J. Trifonovo romaną); „Rungtynės nuo 9 iki 9“ (1980); „Skrydis per Atlantą“ (1983); „Miškais ateina ruduo“ (1990, pagal M. Katiliškį).

Redagavo Vinco Selioko knygą „Atsiminimai“ (2001), buvo jos atsakingasis redaktorius.

Apie R. Vabalą sukurtas dokumentinis filmas „Laiku suspėjome pasikalbėti“ (2006, rež. A. Marcinkevičiūtė).

 

Gediminas JANKAUSKAS

 

V. Radzevičiaus nuotrauka