LIETUVIŲ KINO KALENDORIUS: Sausio devynioliktoji. GEDIMINAS GIRDVAINIS(1944 - 2020), Lietuvos teatro, televizijos ir kino aktorius.

  • 2021 01 19

 

Gimė Kretingoje. 1969 m. baigė LSSR konservatoriją. 1969–1970 m. Šiaulių, 1971–1994 m. Jaunimo, nuo 1994 m. Vilniaus mažojo teatro aktorius.

Vaidyba temperamentinga, improvizacinė, ypač raiškūs komiški, tragikomiški vaidmenys. Net pirmuose mažuose epizoduose sugebėdavo vos viena kita taiklia fraze ir atitinkama intonacija atkreipti į save dėmesį, o kai kurie posakiai tapo sparnuotais („Man Dievas atsiuntė karvelį...“).

Ryškesni vaidmenys kine: Valdas (Jausmai, 1968, rež. A. Dausa, A. Grikevičius); sargybinis Vladas (Vyrų vasara, rež. M. Giedrys); kalėjimo prižiūrėtojas Ernestas (Visa teisybė apie Kolumbą, TV, rež. V. Žalakevičius, abu 1970); gelbėtojas Vincas (Maža išpažintis, rež. A. Araminas); Kazelis (Akmuo ant akmens, rež. R. Vabalas, abu 1971); kryžiuotis Johanesas (Herkus Mantas, 1972, rež. M. Giedrys); tėvas (Naktibalda, rež. A. Žebriūnas); Bronius (Laimingas laimės neradęs, rež. A. Araminas); orkestro dirigentas (Linksmos istorijos, rež. G. Lukšas, visi trys 1973); velniukas Pinčukas (Velnio nuotaka, 1974, rež. A. Žebriūnas, pagal K. Borutą); Mažylis (Smokas ir Mažylis, TVser., 1975, rež. R. Vabalas, pagal J. Londoną); Žakaitis (Sodybų tuštėjimo metas, 1976, rež. A. Grikevičius, pagal J. Avyžių); Pjeras (Markizas ir piemenaitė, 1978, rež. A. Dausa); Leveris (Veidas taikinyje, 1979, TV, rež. A. Grikevičius, pagal G.K. Chestertoną); Dvajeris (Turtuolis, vargšas…, 1982, TVser., rež. A. Žebriūnas, pagal I. Shaw); Jurgis-Džordžas (Skrydis per Atlantą, 1983, rež. R. Vabalas); Laurynas (Miškais ateina ruduo, 1990, rež. R. Vabalas, pagal M. Katiliškį); Blaževičius (Žalčio žvilgsnis, 1990, pagal S.T. Kondrotą); Rapolas Pulmonas (Mėnulio Lietuva, 1997, pagal S. Šaltenį, abiejų rež. G. Lukšas); duobkasys (Ar yra Venecija, 1997, rež. R. Kaminskas) ir kt.

Dažnai buvo kviečiamas vaidinti Rygos, Talino ir sąjunginių respublikų filmuose.

 Gediminas JANKAUSKAS 

 

G. Girdvainis - velniukas Pinčukas (Velnio nuotaka, 1974).

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus nuotrauka.