LIETUVIŲ KINO KALENDORIUS: vasario dešimtoji. HENRIKAS KURAUSKAS (1929 – 1993), teatro ir kino aktorius.

  • 2021 02 10

Gimė Kaune. 1948 m. baigęs Kauno dramos teatro studiją vaidino šiame teatre.

1952 m. stažavo Lunačiarskio teatro meno institute Maskvoje.

1954–1991 m. vaidino Lietuvos Akademiniame dramos teatre.

Išgarsėjo, suvaidinęs poetą Juliaus Būtėno ir Aleksandro Kernagio dramoje „Pamilau dangaus žydrumą“ (spektaklis 1957) ir filme „Julius Janonis“ (1959, rež. B. Bratkauskas, V. Dabašinskas).

 Teatre sukūrė daugiau kaip 100 vaidmenų. Vaidyba intelektuali, temperamentinga, atskleidžiamos sudėtingos psichologinės būsenos.

Jautrių, subtilių personažų paveikslus sukūrė klasikos ir šiuolaikinės dramaturgijos spektakliuose. Komiškiems vaidmenims būdinga improvizacija, satyros ir grotesko elementai.

Sukūrė apie 70 vaidmenų radijo teatro spektakliuose

Ryškesni vaidmenys lietuvių filmuose: Ingridos vyras Paulius Šatkauskas („Laiptai į dangų“, 1966, rež. R. Vabalas, pagal M. Sluckį); pulkininkas Pilkevičius („Žaizdos žemės mūsų“, 1971, rež. M. Giedrys); ponas Krapinskis („Tadas Blinda“, 1972, LTV, rež. B. Bratkauskas); Stankevičius („Ties riba“, 1973); Slavovičius („Smokas ir Mažylis“, 1975, TV, pagal J. Londono apsakymus, abiejų rež. R. Vabalas); inžinierius Butkus („Nerami rudens diena“, 1975, rež. A. Kundelis); pogrindininkas („Ko verkė pušys“, 1977, TV, rež. B. Bratkauskas); Narbutas, Algio tėvas („Pasigailėk mūsų“, 1978, rež. A. Araminas); Kalvis („Velnio sėkla“, 1979, rež. A. Puipa); Eigirdas („Rungtynės nuo 9 iki 9“, 1980, , rež. R. Vabalas); Tardytojas („Lošimas be kozirių“, 1981, rež. A. Kundelis); Klaido tėvas Eisa Grifitsas („Amerikoniškoji tragedija“, TV, rež. M. Giedrys, pagal T. Dreiserį); pulkininkas Houpas („Anglų valsas“, 1982, rež. G. Lukšas, pagal J. Galsworthy pjesę); Entonis Endersas („Velnio mokinys“, 1983, LTV, rež. A. Inozemcevas, pagal B. Shaw); vyskupas („Devyni nuopuolio ratai“, 1984, LTV, rež. B. Talačka); Senasis Leparskis („Žolės šaknys“, 1988, rež. G. Lukšas); advokatas („Procesas“, 1993, LTV, rež. A. Puipa, pagal F. Kafką).  

Dažnai buvo kviečiamas vaidinti sąjunginių respublikų filmuose.

 Gediminas JANKAUSKAS