LIETUVIŲ KINO KALENDORIUS: vasario septintoji. ANTANAS GABRĖNAS (1922 – 1984), teatro ir kino aktorius.

  • 2021 02 07

Gimė Kuršėnuose. 1952 m. baigė A. Lunačarskio teatro meno institutą Maskvoje.

1952–1982 m. Kauno dramos teatro aktorius (1977–1981 m. ir direktorius).

1955–1982 m. Kauno mokytojų namų liaudies teatro režisierius. Nuo 1960 m. vaidino kino ir TV filmuose.

Ryškesni vaidmenys lietuvių kino ir TV filmuose: kranininkas Riauba (Gyvieji didvyriai, 1960, rež. V.  Žalakevičiaus novelėje); Smoko dėdė Džonas Belju (Smokas ir Mažylis, 1975, TV ser., rež. R. Vabalas, pagal J. Londono apsakymus); Deimantės tėvas, fabriko direktorius Rumša (Nesėtų rugių žydėjimas, rež. M. Giedrys, pagal V. Bubnį); mokyklos direktorius (Pasigailėk mūsų, rež. A. Araminas,  abu 1978), Finansų ministras Hovardas Hornas (Veidas taikinyje, 1979, LTV, rež. A. Grikevičius, pagal G.K. Chestertoną); karaliaus karo ministras (Žaltvykslės, 1980, rež. G. Lukšas, H. K. Anderseno pasakų motyvais); Albertas Žitkus (Lošimas be kozirių, rež. A. Kundelis); teisėjas (Amerikoniškoji tragedija, LTV, rež. M. Giedrys, pagal T. Dreiserį); profesorius Volfgangas Haborlendas (Raudonmedžio rojus, rež. B. Talačka, pagal V. Sirijos Giros romaną, visi 1981).  

Dažnai buvo kviečiamas vaidinti sąjunginių respublikų filmuose.

 Gediminas JANKAUSKAS

 Nuotraukoje Antanas Gabrėnas - karaliaus karo ministras (Žaltvykslės, 1980, rež. G. Lukšas, H. K. Anderseno pasakų motyvais);