LIETUVIŲ KINO KALENDORIUS: vasario septintoji. SIGITAS RAČKYS

  • 2021 02 07

 

Lietuvių teatro ir kino aktorius gimė 1951 m. Mikalajūnų kaime, Pakruojo raj.

1973 m. baigė aktoriaus meistriškumo studijas Lietuvos valstybinėje konservatorijoje.

1973–1991 m. vaidino Lietuvos Valstybiniame akademiniame dramos teatre, 1991–2001 m. – Vilniaus mažajame teatre

Ryškesni vaidmenys lietuvių kino ir TV filmuose: prūsų karys (Herkus Mantas, 1972, rež. M. Giedrys); Edmundas (Kur iškeliauja pasakos, 1973, rež. A. Dausa, pagal L. Jacinevičiaus apysaką „Rūgštynių laukas“); studentas, Mykolo gaujos narys (Atpildo diena, 1975, rež. A. Puipa, S. Motiejūnas); Dangelio adjutantas (Sodybų tuštėjimo metas, 1976, rež. A. Grikevičius, pagal J. Avyžių); redaktorius Šveras (Dulkės saulėje (1977, rež. M. Giedrys); Algis (Dičiaus karjera, 1980, LTV, rež. B. Bratkauskas); milicijos leitenantas Vytas Mozūras (Lošimas be kozirių, rež. A. Kundelis); Albertas Haborlendas (Raudonmedžio rojus, LTV, rež. B. Talačka, pagal V. Sirijos Giros romaną, abu 1981); malūnsparnio pilotas (Susidūrimas, 1984, rež. I. Fridbergas); Sūrantas (Benjaminas Kordušas, LTV, rež. V. Bačiulis); Jonis (Petras Kurmelis, LTV, rež. J. Sabolius, pagal Žemaitę, abu 1986); asmens sargybinis (Chameleono žaidimai, 1986, LTV, rež. A. Žebriūnas, pagal J. P. Sartre‘ą); orkestro vadovas (Parodų rūmai, 1987, rež. M. Giedrys ir A. Šiuša, pagal V. Bubnį); sukilėlis (Žolės šaknys, 1988, rež. G. Lukšas);  Julijus (Atleisk mums, Viešpatie!, 1989, LTV, rež. B. Morkevičius, P. Lagerkvisto apysakos „Budelis“ ir kitų kūrinių motyvais); milicijos karininkas (Vaikai iš "Amerikos" viešbučio, 1990, rež. R. Banionis), majoras Silvestras Lužas (Bilietas iki Tadž Mahalo, 1991, rež. A. Puipa); Giedraičio tarnas (Marius, 1990, LTV, rež. J. Pakulis, K. Almeno romano „Šienapjūtė“ motyvais); Kalmanas (Vilniaus getas, 2006, rež. A. Juzėnas, pagal J. Sobolį); Michailas Gorbačiovas (Šimtametis, kuris išlipo pro langą ir dingo, 2013, rež. F. Herngrenas, pagal J. Jonassono romaną); Antanas (Nesamasis laikas, 2014, rež. M. Vildžiūnas); profesorius (Tvano nebus, 2020, rež. M. Sargsyanas).

Režisavo TV serialų.

 Gediminas JANKAUSKAS

Nuotraukoje Sigitas Račkys – Michailas Gorbačiovas filme „Šimtametis, kuris išlipo pro langą ir dingo“ (2013, rež. F. Herngrenas, pagal J. Jonassono romaną);