Naujiena

Lietuvos animacijos asociacija tapo tarptautinės federacijos “Animation Europe” nare

  • LKC inf.
  • 2016 10 24

 

 

Spalio 17 d., Kanuose, Prancūzijoje, Lietuvos animacijos asociacija dalyvavo steigiamąjame susirinkime, kuriame 14 nepriklausomų animacijos prodiuserių asociacijų iš 12 skirtingų Europos Sąjungos šalių įkūrė tarptautinę federaciją “Animation Europe”. Federacija skatins animacijos industrijos vystymąsi Europoje ir atstovaus nepriklausomos gamybos bei platinimo įmonių interesus.

 

 

Federacijos tikslai:
* skatinti Europos transliuotojus investuoti į originalaus europietiško animacinio turinio gamybą;
* užtikrinti viešąjį finansavimą kino bei televizinės animacijos gamybai nacionaliniu bei regioniniu lygiu;
* užmegzti ilgalaikį bei konstruktyvų dialogą su Europos institucijomis dėl animacijos gamybos reglamentavimo bei finansavimo.

Federacija planuoja tris metinius susitikimus, kurie vyks MIP, Cartoon Forum bei Annecy animacinių filmų festivalio metu ir bus atstovaujama tarybos, kurią sudaro pirmininkas ir keturi pirmininko pavaduotojai, renkami dvejų metų kadencijai. Philippe Alessandri (SPFA, Prancūzija) buvo išrinktas federacijos pirmininku. Vicepirmininkais išrinkti Tom van Waveren (VNAP, Nyderlandai), Robertas Jaszczurowski (SPPA, Lenkija), Anne-Sophie Vanhollebeke (Cartoon Italia, Italija) ir Tony Loeser (Produzenten Allianz, Vokietija).

Federacijos steigėjai (pagal abėcėlę):

* Belgija – ANIM.BE
* Danija – Animationscirclen ir Producentforeningen
* Prancūzija – SPFA
* Suomija – Finnanimation
* Vokietija – Produzenten Allianz
* Italija – Cartoon Italia
* Airija – Animation Ireland
* Lietuva – Lithuanian Animation Association
* Lenkija – SPPA
* Portugalija – APPA
* Ispanija – DIBOOS ir PROANIMATS (Catalonia)
* Nyderlandai – VNAP

Lietuvos animacijos asociacija įsteigta 2015 metais siekiant vienyti animacijos lauke aktyviai veikiančius juridinius asmenis bei atstovauti jų interesus, skatinti tarpusavio bendradarbiavimą bei formuoti patrauklų lietuviškos animacijos įvaizdį Lietuvoje bei už jos ribų.