Naujiena

Lietuvos kino centras skelbia kino sklaidos Lietuvoje projektų valstybinio finansavimo konkursą

  • LKC inf.
  • 2018 01 18

Lietuvos kino centro informacija

Lietuvos kino centras skelbia kino sklaidos Lietuvoje projektų valstybinio finansavimo konkursą. Paraiškų pateikimo konkursui terminas – 2018 m. vasario 12 d.

Kino sklaidos Lietuvoje projektų finansavimo tikslas – sudaryti sąlygas profesionaliojo kino meno sklaidai Lietuvoje. Paraiškas gali teikti tokią sklaidą numatantys vykdyti juridiniai asmenys, išskyrus savivaldybių administracijas.

Vadovaujantis 2017 m. gruodžio mėn. patvirtintomis Kino sklaidos Lietuvoje projektų valstybinio finansavimo taisyklėmis, šios programos lėšomis gali būti finansuojami teminiai kino rodymai ir programos, kino meno pristatymo renginiai, taip pat leidiniai, pristatantys kino meno raidos procesus ir profesionali kritinė, analitinė refleksija įvairiose medijose. Tarp konkurso finansuojamų veiklų numatyti ir Lietuvoje rengiami kino festivaliai išskyrus tuos festivalius, kurie Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. liepos 31 d. įsakymu įtraukti į Lietuvoje rengiamų tęstinių tarptautinių meno renginių 2016–2018 metais sąrašą.

Konkursui numatyta paskirstyti finansavimo suma siekia 350 000 Eur. Teikiant kino sklaidos Lietuvoje projekto paraišką, iš Lietuvos kino centro lėšų prašoma suma turi būti ne mažesnė nei 2000 Eur, bendra išlaidų sąmata turi būti ne mažesnė nei 3000 Eur. Vienas pareiškėjas vieno konkurso metu gali teikti ne daugiau kaip 3 paraiškas.

Paraiškas galima teikti:

  • paštu (pateikimo data laikoma pašto spaude pažymėta siuntimo data) arba tiesiogiai adresu

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos
Kino sklaidos Lietuvoje projekto paraiška
Sierakausko g. 15
LT-03105 Vilnius

Dėl paraiškų pildymo konsultuoja Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus vyr. specialistės:

Jurgita Kažukauskaitė-Sarnickienė, tel. (8 5) 213 7979, el. p. j.sarnickiene@lkc.lt;
Dovilė Butnoriūtė, tel. (8 5) 216 4408, el. p. d.butnoriute@lkc.lt.

Susitikimams paraiškų pildymo klausimais prašome registruotis iš anksto.