Mirė garso režisierius Henrikas Štutas

  • 2021 11 03

Mirus garso gildijos nariui Henrikui Štutui reiškiame užuojautą artimiesiems ir kolegoms.