Naujiena

Mirė kino režisierius Audrius Mickevičius

  • LKS inf.
  • 2017 12 19

Liūdime, netekę talentingo, pripažinto kūrėjo, nuoširdaus kolegos ir gero bičiulio. Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą Audriaus artimiesiems ir bendražygiams.

Lietuvos kinematografininkų sąjunga

 

Gruodžio 19 d. netekome aktyvaus įvairių tarpdisciplininio meno projektų autoriaus, kino scenaristo, režisieriaus, architekto Audriaus Mickevičiaus.

Audrius Mickevičius gimė 1965 metų spalio 15 d. Noreikiškėse, netoli Kauno. Baigė architektūros studijas Vilniaus dailės akademijoje ir vizualinės komunikacijos studijas Karališkame Danijos edukacinių studijų institute Kopenhagoje. Menininkas reiškėsi kaip plataus profilio tarpdisciplininis kūrėjas – rašė kino scenarijus, kūrė filmus ir instaliacijas, buvo ne vienos dainų šventės, folkloro festivalio dailininku, projektavo interjerą, baldus, vadovavo įvairiems kūrybiniams ir edukaciniams projektams. 1988–1994 m. grojo ir kūrė muziką „X“ (Ženklo) grupėje. 1991 m. išleido vinilinę plokštelę „Ženklas“, kurią vėliau kelis kartus perleido CD formatu. Lietuvos nacionalinėje televizijoje režisavo laidų ciklą jaunimui apie šiuolaikinį meną „Mes ir menas“. Organizavo, dalyvavo ir vedė kūrybines dirbtuves tarptautiniuose šiuolaikinio meno projektuose Suomijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Rusijoje, Norvegijoje, Italijoje, Lietuvoje.

Nuo 2005-ųjų buvo menininkų grupės „LT identity“ nariu ir video-kino sektoriaus kuratoriumi, 2008 m. kūrė vaizdo projekcijas Lietuvos Respublikos ekspozicijai „Lietaus namai“ pasaulinėje parodoje „Expo Zaragosa“, Ispanijoje.

Audriaus Mickevičiaus filmografijoje – 16 trumpametražių ir keli pilnametražiai dokumentiniai filmai („Du indeliai jogurto“, „Media Ecologies“, „Žmogus – Arklys“, „Paukščių migracija“, „Savomis rankomis“, „Ne“, „Trachea-Nida“, „Vaikai iš Užuguosčio“, „Ji“ ir kt.). Jo filmai rodyti daugelyje tarptautinių kino festivalių, šiuolaikinio meno renginių, Niujorko Modernaus meno muziejuje.

Nuo 2010 metų režisierius buvo Lietuvos kinematografininkų sąjungos narys. Vilniaus dailės akademijoje, Fotografijos ir medijos meno katedroje, dirbo nuo šios katedros įkūrimo 1996 m., nuo 2012-ųjų buvo šios katedros profesoriumi.

 

Informacija apie A.Mickevičiaus laidotuves

Atsisveikinimas su velioniu – gruodžio 20 d. nuo 15:00 val. Šv. Jonų bažnyčios koplyčioje (Šv. Jono g. 12, Vilnius).

Karstas išnešamas gruodžio 21 d. ketvirtadienį, 11:00 val. 

Šv. Mišios bus aukojamos gruodžio 21 d. 7:30 val. Vilniaus Bernardinų bažnyčioje. 

A. Mickevičius bus laidojamas Nemajūnų kapinėse (šalia Birštono).