Naujiena

Mirė ilgametis LRT dailininkas scenografas Romualdas Lukšas

  • LKS, LDS inf.
  • 2016 12 27

Gruodžio 27-osios rytą, eidamas 90-uosius metus, mirė žinomas teatro ir kino scenografas, ilgametis Lietuvos televizijos vyriausiasis dailininkas Romualdas Lukšas (g. 1927 m. rugsėjo 21 d. Kaune).

1950 m. R. Lukšas baigė Vilniaus dailės institutą, mokėsi pas Liudą Truikį, Vytautą Palaimą. 1950–1956 m. – Klaipėdos dramos teatro, 1956–1962 m. Kapsuko dramos teatro (dab. Marijampolės) vyr. dailininkas. 1963–1990 m. dirbo Lietuvos radijo ir televizijos komitete, 1968–1984 m. Lietuvos televizijos vyr. dailininkas, 1984–1990 m. buvo kūrybinio susivienijimo „Telefilmas“ dailininkas. 1995–2002 m. dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete (dab. LEU).

Nuo 1961 m. R. Lukšas buvo Lietuvos dailininkų sąjungos nariu, nuo 1987 m. tapo ir Lietuvos teatro sąjungos bei Lietuvos kinematografininkų sąjungos nariu. 1971 m. dailininkas pelnė „Garbės ženklo“ ordiną, 1977 m. už kūrybinį darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą, ryšium su spalvotos televizijos įvedimu Respublikoje jam buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusio meno veikėjo vardas. 1985 m. R. Lukšui buvo įteikta Valstybinė premija.

Nuo 1950 m. R. Lukšas dalyvavo dailės parodose. Buvo surengta nemažai personalinių kūrybos parodų įvairiuose Lietuvos miestuose. Vis dėlto, bene didžiausias R. Lukšo kūrybinis indėlis buvo matomas teatro mylėtojams scenoje. Dailininkas sukūrė įsimintinų scenovaizdžių Lietuvos operos ir baleto teatre (Bedržichas Smetana. „Parduotoji nuotaka“, 1950 m.), Klaipėdos dramos teatre (Kazys Saja. „Lažybos“, 1954 m., Aleksandras Ostrovskis. „Bekraitė“, Balys Sruoga. „Apyaušrio dalia“, abu 1956 m., „Būk vyras, Čelestinai!“, „Ryžio grūdas“, 1963 m.), Marijampolės dramos teatre (Kazys Binkis. „Atžalynas“, 1956 m., Alfredas Žari. „Šeštasis aukštas“, 1957 m., Lope de Vega. „Šuo ant šieno“, 1958 m., Nazimas Hikmetas. „Damoklo kardas“, 1961 m., 1963 m.), Klaipėdos dramos teatre (V. Blažekas. „Turtingas vakaras“, 1961 m., Viktoras Hugo. „Marija Tiudor“, 1962 m.) ir kituose teatruose. R. Lukšo scenografijai buvo būdinga raiški, nesudėtinga kompozicija, istorinė tikrovė, kai kuriuose spektakliuose yra stilizuotų modernistinių elementų.

Romualdo Lukšo kūryba ilgiems amžiams išliks televizijos ir kino įrašuose. Dailininkas sukūrė įspūdingų scenografijų trisdešimčiai televizijos spektaklių, iš kurių keletas: „Trys mylimos“ 1964, „Kapričos“ 1964, „Uždavinys“ 1965, „Kaimas kryžkelėje“ 1965, „Juokinga tragedija“ 1967. Pažymėtina, kad kaip televizijos dailininkas R. Lukšas atstovavo Lietuvą didžiausiose tarptautinėse parodose užsienyje. R. Lukšas bendradarbiavo su žymiausiais Lietuvos kino režisieriais, kuriant 16 filmų, iš kurių keletas: „Mirtis ir vyšnios medis“ (1968 m., rež. Arūnas Žebriūnas) „Raudonmedžio rojus“ (1981 m., rež. Bronius Talačka), „Devyni nuopolio ratai“ (1984 m., rež. Bronius Talačka), „Benjaminas Kordušas“ (1986 m., rež. Vidmantas Bačiulis), „Strazdanota vasara“ (1988 m., rež. Bronius Talačka ), „Valdžia“ (1992 m., rež. Juozas Sabolius).

Informacija apie laidotuves:

Urna su velionio palaikais bus pašarvota Vilniaus laidojimo rūmuose, Olandų g. 22, Vilnius (5 salėje). 

Atsisveikinimas – trečiadienį, gruodžio 28 d. nuo 14 iki 22 val. ir ketvirtadienį, gruodžio 29 d. nuo 10 iki 14 val. Laidotuvės vyks gruodžio 29 d. 14:00 val. 

 

Juozo Matonio nuotrauka