Mirė montažo režisierė Ariadna Gruodienė

  • 2021 04 20

2021 m. balandžio 3 dieną mirus kino montažo režisierei Ariadnai Gruodienei reiškiame užuojautą artimiesiems ir kolegoms.

Ariadna Gruodienė gimė Talsėje, Latvijoje, 1943 m. 1962-1993 m. dirbo Lietuvos kino studijoje. Montavo dokumentines apybraižas, kino žurnalus, vaidybinius filmus, dirbo su garsiausiais Lietuvos kino režisieriais: V. Žalakevičiumi, M. Giedriu, G. Lukšu, Š. Bartu, A. Puipa ir kitais.

Palaidota Vilniaus stačiatikių kapinėse.