Taryba

Patikėtinių tarybos posėdžio, vykusio 2017 m. gegužės 9 d., nutarimai

  • LKS inf.
  • 2017 05 10

SVARSTYTA. Dėl neeilinio Visuotinio Sąjungos narių susirinkimo.

NUTARTA. Neeilinį Visuotinį Sąjungos narių susirinkimą kviesti š. m. gegužės 30 d. 11:00 val. Lietuvos kinematografininkų sąjungos salėje. Nesusirinkus kvorumui, pakartotinį neeilinį Visuotinį narių susirinkimą kviesti š. m. birželio 6 d. 11:00 val. Lietuvos kinematografininkų sąjungos salėje.

Neeilinio susirinkimo darbotvarkėje bus vienas klausimas – Sąjungos pirmininko rinkimai.

 

SVARSTYTA. Sąjungos nario mokesčių mokėjimo tvarka.

Visuotinio Sąjungos narių susirinkimo, įvykusio š. m. balandžio 27 d., patvirtinti tokie Sąjungos nario mokesčio, įstojimo į Sąjungą mokesčio bei narystės atstatymo mokesčio dydžiai:

  • Sąjungos nario metinis mokestis – 15 eurų;
  • Lengvatinis nario metinis mokestis – 5 eurai;
  • Įstojimo į Sąjungą mokestis – 50 eurų;
  • Narystės atstatymo Sąjungoje mokestis – 50 eurų.

NUTARTA. Šie mokesčių dydžiai įsigalioja nuo 2017 metų antrojo pusmečio pradžios, tai yra š. m. liepos 1 dienos.

 

SVARSTYTA. Dėl Sąjungos nario mokesčio skolininkų.

NUTARTA:

  • Sąjungos narius, nemokėjusius nario mokesčio du ir daugiau metų iš eilės, registruotu raštu perspėti: jeigu narys nesumokės nario mokesčio iki šių metų antrojo pusmečio pradžios, t. y. liepos 1 dienos, bus pašalintas iš Kinematografininkų sąjungos narių. Tuo pačiu jis gali netekti jam patvirtinto Meno kūrėjo statuso bei su juo susijusių socialinių lengvatų.
  • Skolininkų sąrašą paskelbti viešai per neeilinį Visuotinį narių susirinkimą.