Naujiena

Patvirtinta naujoji Kino tarybos sudėtis

  • LKC inf.
  • 2016 12 14

Lietuvos kino centras paskelbė atnaujintą Kino tarybos sudėtį. Iš XX kandidatų, kuriuos pasiūlė kino srityje veikiančios asociacijos, buvo išrinkti 6, dar vienas buvo deleguotas Lietuvos kino centro.

Kino taryba yra kolegiali Lietuvos kino centro patariamoji institucija, kuri vertins valstybiniam finansavimui gauti pateiktus kino projektus ir teiks pasiūlymus dėl jų finansavimo, vertins kino projektų įgyvendinimo rezultatus pagal centro parengtą medžiagą bei teiks išvadas dėl valstybės stipendijų kino kūrėjams skyrimo.

Pagal įstatymą, visi siūlomi kandidatai turi turėti  ne mažesnę kaip 5 metų patirtį kino srityje ir aukštąjį išsilavinimą. Kino meno kūrėjai turi būti bent vieno Lietuvoje ar užsienyje platinto pilnametražio arba ne mažiau trijų Lietuvoje ar užsienyje platintų trumpametražių vaidybinių, dokumentinių ar animacinių filmų autoriai ar bendraautoriai. Profesionalūs kino meno vertintojai turi būti parašę ir viešai paskelbę ne mažiau nei 10 straipsnių apie Lietuvos kiną. Siūlomi filmų gamintojai turi būti bent vieno Lietuvoje ar užsienyje platinto pilnametražio arba ne mažiau trijų Lietuvoje ar užsienyje platintų trumpametražių vaidybinių, dokumentinių ar animacinių filmų gamintojai.

Tarybos personalinę sudėtį dvejų metų laikotarpiui tvirtina centro direktorius. Tarybos nario kadencija yra dveji metai, kuriai pasibaigus turi būti pakeičiami ne mažiau kaip 3 Tarybos nariai. Tarybos nariai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su Taryboje svarstomais kino projektais.

Kino tarybos sudėtis:

Rasa Paukštytė – profesionali kino meno vertintoja,
Lolita Bytautė – profesionali kino meno vertintoja,
Juozas Javaitis – kino meno kūrėjas,
Neringa Kažukauskaitė – profesionali kino meno vertintoja,
Tomas Mitkus – kino meno kūrėjas,
Lineta Mišeikytė – filmų gamintoja,
Jūratė Samulionytė – profesionali kino meno vertintoja.