Naujiena

Patvirtintos paramos gavėjo statuso suteikimo fiziniams asmenims taisyklės

  • Kultūros ministerijos inf.
  • 2016 12 09

 

Kultūros ministerija informuoja visus meno kūrėjo statusą turinčius asmenis, jog nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymas, kuriuo vadovaujantis fizinis asmuo, kuriam yra suteiktas meno kūrėjo statusas, turi teisę tapti paramos gavėju. Paramos gavėjams – fiziniams asmenims teikiamos paramos dalykas yra piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 2 procentų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos. 

Atsižvelgiant į naujas Labdaros ir paramos įstatymo nuostatas, įsigaliosiančias nuo 2017 m. sausio 1 d., Kultūros ministerija parengė ir patvirtino Paramos gavėjo statuso suteikimo fiziniams asmenims taisykles. Kviečiame visus susipažinti su šiomis taisyklėmis ir galimybe tapti paramos gavėjais. Kultūros ministerija norėtų atkreipti visų meno kūrėjų dėmesį, kad prašymai dėl paramos gavėjo statuso suteikimo bus priimami tik vieną kartą metuose. 2017 metais prašymai bus priimami laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki vasario 20 d. Daugiau informacijos nuo sausio 1 d. bus paskelbta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos internetinėje svetainėje adresu: http://lrkm.lrv.lt/

Paramos gavėjo statuso suteikimo fiziniams asmenims taisyklės:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e53c6890b6eb11e6aae49c0b9525cbbb