Naujiena

Pinigų kultūrai neatims

  • LKS informacija
  • 2017 07 14

Po aktyvaus Kinematografininkų sąjungos pirmininko Arūno Matelio, direktorės Ievos Norvilienės, kitų kultūros įstaigų atstovų dalyvavimo Seimo kultūros tarybos posėdyje praeitą savaitę, visas kultūros sektorius susivienijo kovai su valdžios siekiu 18 mln. eurų sumažinti kultūros finansavimą. Sąjunga buvo viena iš viešo kreipimosi į Seimą, Prezidentūrą, Kultūros ministeriją iniciatorių. 

Jau oficialiai pranešta, kad pinigų kultūrai kitais metais nemažins, bet kova dar nebaigta. Turime siekti, kad finansavimas įvairioms kultūros sritims, tarp jų ir kinui, būtų padidintas, kaip buvo skambiai žadėta prieš rinkimus. 

Mus pasiekė žinia, kad nuo rugsėjo mėnesio norima pakeisti Lietuvos kultūros tarybos darbo taisykles ir finansavimo šaltinius. Ketiname atidžiai stebėti įvykius ir nedelsiant reaguoti, jeigu bus vykdoma kultūrai kenkianti veikla. 

Labai dėkojame nariams už iniciatyvą. Toks žaibiškas susitelkimas, kai 429 kultūros organizacijos ir beveik 1700 kultūros lauko žmonių gali pasirašyti kreipimąsi vos per 3 dienas, rodo, kad kultūros žmonės yra vieningi ir stiprūs. Tai reikėtų išnaudoti siekiant gerinti kultūros bei kino įvaizdį ir svarbą šalies gyvenime bei didinant finansavimą. 

Atsakymo į kreipimąsi sulaukėme tik iš Prezidentės institucijos. Jame teigiama: Nepritariame Lietuvos Respublikos Vyriausybės planams ne krizės metu mažinti kultūros sričiai skiriamą biudžetą. Formuojant „pokyčių krepšelį“ negali būti pamirštas teigiamas kultūros poveikis ekonominiam, socialiniam, visuomeniniam valstybės gyvenimui. Kultūros ir meno srityse dirbantys žmonės aktyviai įsitraukia į veiklas, kurios skatina esminius socialinius visuomeninius pokyčius, todėl siūlymai mažinti kultūros biudžetą, trūkstamų lėšų randant iš vidinių resursų, paveiktų ne tik kultūros bendruomenę, bet ir didelę dalį socialiai pažeidžiamiausių šalies gyventojų. Manome, kad tokie veiksmai prieštarauja XVII Vyriausybės programoje ir Lietuvos kultūros politikos kaitos gairėse išdėstytiems tikslams, ypač kultūros pozicijos stiprinimui.

Seimo narys Vytautas Juozapaitis savo FB paskyroje pakomentavo:

Štai ir sprogo „valstiečių“ išpūstas pažadų kultūros sektoriui burbulas: taip garsiai skelbto finansavimo didinimo nebus... Na, belieka padėkoti, kad jis ir nemažės... Tik dėkoti reikia ne valdžiai, kuri gviešijosi į 18 milijonų kultūros sektoriaus lėšų, o laiku šį gėdingą faktą pastebėjusiems ir paviešinusiems ir, žinoma, galingai ir kaip niekad solidariai kultūros bendruomenei, atviru laišku pareikalavusiai valdžią atsitokėti. 

Kreipimosi tekstą ir visą pasirašiusių meno ir kultūros įstaigų ir pavienių asmenų sąrašą rasite čia:

http://www.kinosajunga.lt/naujienos/NewsItem/lietuvos-kulturos-bendruomenes-viesas-laiskas