Sausio dvidešimt trečioji. LIETUVIŲ KINO KALENDORIUS: Sausio dvidešimt trečioji. ANTANAS MACKEVIČIUS (1902 - 1992), teatro ir kino aktorius.

  • 2021 01 23

Gimė Šiluvoje, Raseinių apskrityje.

1922–1923 m. mokėsi privačioje Jono Vaičkaus vaidybos mokykloje Kaune,

1929 m. baigė Valstybės teatro Vaidybos mokyklą, Boriso Dauguviečio kursą.

Iki 1984 vaidino Kauno dramos teatre. Sukūrė apie 200 vaidmenų. Vaidyba emocionali, temperamentinga, būdinga vaidmens psichologinis tikslumas, intonacijų įvairovė, raiški sceninė kalba.

Vaidino ryškesnius vaidmenis kino ir  TV filmuose: Kleboną (Onytė ir Jonelis, 1931, rež. J. Linartas, V. Sipaitis); Vanagėlį (Ignotas grįžo namo, 1956, rež. A. Razumnas); Meškelį (Kai susilieja upės 1961, rež. B. Šreiberis, B. Bratkauskas); Izidorių (Benjaminas Kordušas, 1986, TV, rež. V. Bačiulis, pagal Jono Marcinkevičiaus romaną); senį Jokūbą (Žuvies diena 1989, rež. A. Puipa, Jolitos Skablauskaitės apsakymų motyvais).

Nusifilmavo kino ir TV filmų epizoduose: Birželis, vasaros pradžia (1969, rež. R. Vabalas); Žaizdos žemės mūsų (1971, rež. M. Giedrys); Raudonmedžio rojus (1981, TV ser., rež. B. Talačka; pagal V. Sirijos Giros to paties pavadinimo romaną).

 

Apie pirmuosius lietuvių kino žingsnius ir savo vaidmenis pasakoja dok. filme „Kiti keliauja žvaigždynais“ (1991 m., rež. Algirdas Tarvydas).

 

Gediminas JANKAUSKAS