Naujiena

Skelbiamas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtų filmų gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo konkursas

  • LKC inf.
  • 2016 10 05

Lietuvos kino centras skelbia Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtų filmų gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo konkursą. Konkurso tikslas – sudaryti sąlygas įgyvendinti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos (toliau – programa) įgyvendinimo 2015‒2020 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės, priemonę „Sukurti kino filmus, skirtus valstybės atkūrimo šimtmečiui“.

Šiam konkursui taikomos Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. ĮV-248 (toliau – taisyklės).

Kviečiame taisyklėse nustatyta tvarka pateikti filmo gamybos darbų projektus, kurie atitinka bent vieną  programos veiksmų prioritetą:

– Lietuvos valstybinio ir kultūrinio gyvenimo tradicijos atvėrimas šiuolaikinei Lietuvos visuomenei, visų pirma – vaikams ir jaunimui, šios tradicijos kaip neatskiriamos dabarties gyvenimo dalies interpretavimas;

 – Lietuvos, jos istorijos, šių dienų tautos ir valstybės gyvenimo pristatymas pasauliui, kūrybiškos Lietuvos ir pasaulio sąveikos skatinimas;

 – Lietuvos gyventojų ir išeivijos telkimas šiuolaikinės Lietuvos valstybės stiprinimui ir jos paveldo išsaugojimui.

Paraiškas finansavimui gauti gali teikti juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla yra filmų gamyba. To paties projekto paraiškas galima teikti tik vienam Lietuvos kino centro 2016 m. skelbtam konkursui.

Konkursui priimamos paraiškos ilgametražio ir trumpametražio vaidybinio, dokumentinio ir animacinio filmo bei televizinės meninės dokumentikos projektų gamybos darbams finansuoti.

Planuojama Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtų filmų gamybos darbų projektams
paskirstyti suma 2017 biudžetiniais metais ‒ 1 500 000 EUR.

 

Plačiau skaitykite LKC puslapyje:

http://www.lkc.lt/2016/10/skelbiamas-lietuvos-valstybes-atkurimo-simtmeciui-skirtu-filmu-gamybos-darbu-projektu-valstybinio-finansavimo-konkursas/