Naujiena

SVARBU! Kviečiamas pakartotinis Neeilinis visuotinis Sąjungos narių susirinkimas

  • LKS inf.
  • 2017 05 30

LKS logotipas11

LIETUVOS KINEMATOGRAFININKŲ SĄJUNGOS

PATIKĖTINIŲ TARYBA

KVIETIMAS

Į PAKARTOTINĮ NEEILINĮ VISUOTINĮ SĄJUNGOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

2017, Vilnius

 

Š. m. gegužės 30 dieną neeiliniame Visuotiniame sąjungos narių susirinkime nebuvo kvorumo (atėjo 18 narių iš 225). Remdamasi Lietuvos kinematografininkų sąjungos Įstatų 6 skyriaus 6.7. punktu, Sąjungos Patikėtinių taryba kviečia pakartotinį neeilinį Visuotinį narių susirinkimą 2017 m. birželio 6 d. 11:00 val. Lietuvos kinematografininkų sąjungos patalpose.

Pakartotinis neeilinis Visuotinis susirinkimas vyks pagal neįvykusio Visuotinio susirinkimo darbotvarkę. Sprendimai neįvykusio Visuotinio Sąjungos narių susirinkimo darbotvarkės klausimais bus priimami, nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.

Pagal Sąjungos Įstatus, likus ne mažiau nei 7 dienoms iki Visuotinio Sąjungos narių susirinkimo, kuriame bus renkamas Sąjungos pirmininkas, visi kandidatai į Sąjungos pirmininkus turi pateikti Patikėtinių tarybai pareiškimus, kuriuose nurodytas kandidato pageidavimas būti renkamu, savo gyvenimo aprašymą ir veiklos planą, jei kandidatas būtų išrinktas Sąjungos pirmininku. Kandidatai į Sąjungos pirmininkus taip pat gali būti iškelti ar patys išsikelti Visuotinio Sąjungos narių susirinkimo metu. Tokiu atveju Visuotinio Sąjungos narių susirinkimo metu iškeltas ar save išsikėlęs kandidatas į Sąjungos pirmininkus turi pristatyti Visuotiniam Sąjungos narių susirinkimui savo veiklos planą. Visuotiniame Sąjungos narių susirinkime Sąjungos pirmininkas renkamas tik iš tų kandidatų, kurie įvykdė šiame punkte nurodytus reikalavimus.

DARBOTVARKĖ:

10:00   Dalyvių registracija.

11:00   Susirinkimo pradžia. Susirinkimo pirmininkas – Gytis Lukšas. Susirinkimo darbotvarkės, balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.

11:10   Sąjungos Pirmininko rinkimai:

  • pretendentų pasisakymai;
  • klausimai pretendentams;
  • pasirenkamas balsavimo būdas;
  • balsavimas, Sąjungos Pirmininko išrinkimas.

13:00   Susirinkimo pabaiga.