Naujiena

SVARBU!!! Kviečiamas Visuotinis Sąjungos narių susirinkimas

  • LKS informacija
  • 2017 03 15

 LKS logotipas2 

 

LIETUVOS KINEMATOGRAFININKŲ SĄJUNGOS PATIKĖTINIŲ TARYBA

 

KVIETIMAS Į VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ  

Vilnius, 2017

 

Remdamasi Lietuvos kinematografininkų sąjungos Įstatų 6 skyriaus 6.1 punktu, Sąjungos Patikėtinių taryba kviečia Visuotinį rinkiminį Sąjungos narių susirinkimą š. m. balandžio 13 d. 11:00 val. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus patalpose. 

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis Visuotinis Sąjungos narių susirinkimas bus kviečiamas 2017 m. balandžio 27 d. 11:00 val. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus patalpose. 

Remiantis Įstatų 9 skyriaus 9.1 punktu, šiame susirinkime ketveriems metams bus renkamas Sąjungos pirmininkas. 

Likus ne mažiau nei 14 dienų iki Visuotinio Sąjungos narių susirinkimo, visi kandidatai į Sąjungos pirmininkus turi pateikti Patikėtinių tarybai pareiškimus, kuriuose būtų nurodytas kandidato pageidavimas būti renkamu, gyvenimo aprašymas, ir veiklos planas, jei kandidatas būtų išrinktas Sąjungos pirmininku. Visuotiniame Sąjungos narių susirinkime Sąjungos pirmininkas bus renkamas tik iš tų kandidatų, kurie įvykdė šiame punkte nurodytus reikalavimus. 

Apie Visuotinio susirinkimo darbotvarkę bus paskelbta Įstatų numatyta tvarka.

 

Lietuvos kinematografininkų sąjungos

Patikėtinių taryba