Sveikiname Liną Vildžiūną gavus trečiają Leonido Donskio premiją

  • 2020 02 03

Leonido Donskio  premija teikiama už ilgametes pastangas stiprinti pilietinį sąmoningumą, pakantą ir toleranciją. L. Donskio premija šiemet buvo įteikta trečią kartą.  Šįmet ji atiteko kino kritikui, kultūrinės spaudos autoriui ir redaktoriui Linui Vildžiūnui. Sveikiname!