Užgeso legendinio teatro ir kino aktoriaus Vytauto Paukštės gyvybė

  • 2022 07 21

Eidamas 91-uosius metus mirė Lietuvos teatro ir kino aktorius Vytautas Paukštė.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems.

Laidotuvės vyks pirmadienį, liepos 25d. 14 val. Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje, Vilniuje.

 

 

 

Vytautas Paukštė gimė 1932-ųjų liepos antrąją Kaune. 

1957 baigė Lietuvos konservatoriją. 

1956–62 Kapsuko dramos teatro, nuo 1963 Klaipėdos dramos teatro aktorius. 1932 liepos antrąją Kaune gimė Teatre sukūrė daugiau kaip 100 vaidmenų, statė spektaklius.

 Picture 529

 

Svarbesni vaidmenys lietuvių kino ir TV filmuose: Mokytojas (Jausmai, 1968, rež. A. Dausa, A. Grikevičius), Cezaris (Ave, vita, 1969, rež. A. Grikevičius), Mokytojas (Visa teisybė apie Kolumbą, 1970, TV, rež. V. Žalakevičius), Teutonų ordino vyskupas (Herkus Mantas, 1972, rež. M. Giedrys), Piešimo mokytojas (Naktibalda, 1973, rež. A. Žebriūnas), Kalėjimo gydytojas (Tas saldus žodis - laisvė, 1972, rež. V. Žalakevičius), Kalio Bliumkvisto tėtis (Seklio Kalio nuotykiai, 1976, TV, rež. A. Žebriūnas, pagal A. Lindgren), Daktaras (Pasigailėk mūsų, rež. A. Araminas), Izaokas Hukas (Veidas taikinyje, 1978/79, TV, rež. A. Grikevičius, pagal G.K. Chestertoną), Jakštaitis (Kelionė į rojų, 1980, rež. A. Žebriūnas, H. Sudermanno novelės „Kelionė į Tilžę“ motyvais), Pranas Norvilas (Mano mažytė žmona, rež. R. Banionis), mokytojas (Čia mūsų namai, TV, rež. S. Vosylius, pagal J. Paukštelį), tėvas (Post scriptum, trump. visi 1984), verslininkas Mereditas Bordenas (Visi prieš vieną, pagal E.S. Gardnerį, abiejų rež. A. Pozdniakovas), grafas Pšidirskis (Benjaminas Kordušas, TV, rež. V. Bačiulis, pagal Joną Marcinkevičių), lotynų kalbos mokytojas (Šešiolikmečiai, TV, rež. R. Banionis, visi 1986), vokiečių kapitonas Meldersas (Savaitgalis pragare, 1987, rež. V. Žalakevičius), kunigas (Mėnulio pilnaties metas, 1988, rež. A. Žebriūnas), budelis (Atleisk mums, Viešpatie!, 1989, TV, rež. B. Morkevičius, pagal P. Lagerquistą), bajoras Dabulskis (Marius, 1990/92, TV, rež. M. Giedrys ir J. Pakulis, pagal K. Almeno romaną „Šienapjūtė“), dėdė Pranas Baldišius (Džiazas, rež. R. Banionis pagal J. Grušą), senis (Ir jis pasakė jums sudie, 1993, rež. A. Šiuša, pagal E. Cinzą), Štroblis (Dvynukės, 1994, TV, rež. K. Gudonytė), inkvizitorius (Vargšų biblija, 1998, TV, rež. V. Babaliauskas, pagal V. Martinkaus apsakymą), senelis (Tikrovės pinklėse, 2008, trump., rež. J. Lingys) ir kt. 

Picture 104

Dažnai vaidino rež. Algimanto Puipos filmuose: benamį senį (Nebūsiu gangsteris, brangioji, 1978, TV, pagal O‘Henry), ūkininką Banį (Velnio sėkla, 1979), Naviką (Arkliavagio duktė, 1981, pagal A. Vienuolį), nusikaltėlės „Kruvinosios Luizos“ palydovą (Moteris ir keturi jos vyrai, 1983, pagal H. Drachmanną), TV komentatorių (Elektroninė senelė, 1985, TV, pagal R. Bradbury), Jozefo K. dėdę (Procesas, 1994, TV, pagal F. Kafką), Teodorą Milkų (Žaibo nušviesti, 1995, TV, J. Skablauskaitės, Petro ir Povilo Dirgėlų apsakymų motyvais), senį įsivaizduojamose Jokūbo laidotuvėse (Vilko dantų karoliai, 1997, pagal L. Gutauską), advokatą Patą (Elzė iš Gilijos, 1999, pagal E. Wichertą), profesorių Arną Titenį (Edeno sodas, 2015, pagal J. Survilaitės romanus).

edenas edenas0102

Buvo kviečiamas vaidinti į kitas sąjungines respublikas. 

Vaidino Aleksandro Kaidanovskio filmuose: profesorių Krasilovą (Sodas, 1983, trump.,  pagal J.L. Borgesą); gydytoją Michailą Danilovičių (Paprasta mirtis, 1985, pagal L. Tolstojų); tardytoją (Žibalo pardavėjo žmona, 1989). 

Vaidyba intelektuali, filosofiška, emocionali, temperamentinga, būdinga kontrastas tarp lyrizmo ir komizmo, raiškūs charakteriniai vaidmenys, taupios vaidybos priemonės, lakoniška forma derinama su vidine ekspresija.

Apie V. Paukštę sukurtas dokumentinis filmas „Vytautas Paukštė. Įslaptintas gyvenimas“ (2013, rež. V. Babaliauskas).

Apdovanotas Gedimino ordino Riterio kryžiumi (1998), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000), Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija (2002), Lietuvos nacionalinė premija (2007), Ordino Už nuopelnus Lietuvai Komandoro didžiuoju kryžiumi (2012), Auksine gerve (2017).