Narystė ir nuostatai

Sąjungos nariais gali būti fiziniai asmenys – kinematografininkai.

Dokumentai, reikalingi norint įstoti į LKS:
- Prašymas įstoti į LKS;
- asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nuorašas;
- kūrybinė biografija;
- pagrindinių meno kūrinių bibliografijos sąrašas – monografijos;
- studijos, straipsniai arba recenzijos-rekomendacijos, kuriose kandidato meno kūryba profesionalių vertintojų yra pripažinta profesionalia.

Asmens, pageidaujančio būti Sąjungos nariu, prašymą svarsto atitinkamos Gildijos narių susirinkimas.

Nuostatai:

3.2. Asmuo priimamas į Sąjungą, jeigu jo meninė kūryba atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
3.2.1. asmens meno kūryba yra teigiamai įvertinta profesionalių meno vertintojų monografijose, studijose, straipsniuose, arba recenzijose–rekomendacijose ir taip pripažinta profesionalia;
3.2.2. asmens meno kūryba yra apibūdinta enciklopedijose, arba įtraukta į švietimo ir mokslo ministro patvirtintas bendrojo lavinimo, profesinio mokymo, aukštesniųjų studijų ir aukštojo mokslo studijų programas;
3.2.3. asmens meno kūryba yra įvertinta Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija, tarptautine meno premija arba profesionalaus meno konkurso laureato diplomu;
3.2.4. asmens meno kūrinių yra įsigiję Lietuvos arba užsienio valstybių nacionaliniai muziejai ar galerijos;
3.2.5. asmeniui už meno kūrybą, atitinkančią šio straipsnio 1–4 punktuose numatytus pripažinimo pagrindus, ar už meno kūrybą vertinančius straipsnius, recenzijas, paskelbtus Lietuvos ar užsienio valstybių meno leidiniuose, ir už tiriamąją (mokslinę) veiklą atitinkamoje meno srityje suteiktas daktaro, habilituoto daktaro vardas;
3.2.6. asmeniui, aukštųjų meno mokyklų dėstytojui, už meno kūrybą ir pedagoginę veiklą suteiktas pedagoginis profesoriaus ir (ar) docento vardas.
3.3. Sąjungos narius priima Gildijos, kurios nariu kandidatas ketina tapti, susirinkimas.
3.4. Asmuo, pageidaujantis būti Sąjungos nariu, profesiniu pagrindu pateikia prašymą atitinkamai Gildijai. Stojantysis susipažįsta su Sąjungos įstatais, sumoka stojamąjį nario mokestį, pateikia šiuos dokumentus: asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nuorašą, kūrybinę biografiją, pagrindinių meno kūrinių bibliografijos sąrašą – monografijas, studijas, straipsnius arba recenzijas-rekomendacijas, kuriose jo meno kūryba profesionalių vertintojų yra pripažinta profesionalia. Asmens, pageidaujančio būti Sąjungos nariu, prašymą svarsto atitinkamos Gildijos narių susirinkimas. Gildijos narių susirinkimas gali priimti vieną iš šių sprendimų:
3.4.1. tenkinti asmens, pageidaujančio būti Sąjungos nariu, prašymą;
3.4.2. atmesti asmens, pageidaujančio būti Sąjungos nariu, prašymą. Gildijos narių sprendimas atmesti asmens, pageidaujančio būti Sąjungos nariu, prašymą privalo būti motyvuotas.
3.5. Pakartotinis prašymas asmens, kuris pageidavo būti Sąjungos nariu, tačiau jo prašymas buvo atmestas, gali būti nagrinėjamas ne anksčiau, kaip praėjus vieneriems metams nuo atitinkamo sprendimo atmesti tokį prašymą.

Organizacijos veiklą finansuoja
Kiti partneriai

Please publish modules in offcanvas position.