2023 spalio 23, Pirmadienis

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko korupcijos rizikos analizę

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko korupcijos rizikos analizę ir antikorupciniu požiūriu įvertino valstybinio finansavimo kinui skyrimą projektų parengiamiesiems ir gamybos darbams. STT, įvertinusi šios temos aktualumą, kai 2019–2022 metais kino projektų parengiamiesiems ir gamybos darbams skirta beveik 22,5 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų, pateikė siūlymus nustatytų rizikų valdymui.

 

 

 

 

STT korupcijos prevencijos pareigūnai atkreipė dėmesį į tai, kad dėl egzistuojančio teisinio reglamentavimo nuostatų, praktikoje kino projektų vertinimo ekspertų sąrašai formuojami iš tų asociacijų atstovų, kurių nariai yra kino gamintojai ar kūrėjai ir siekia gauti valstybinį finansavimą filmų projektams įgyvendinti, o tai gali kelti subjektyvių sprendimų rizikas. Nustatyti atvejai, kai ekspertų komisijos nariai vertino galimai susijusių subjektų kino projektų paraiškas ir rekomendavo jas finansuoti.

Be to, nenustatyta reitingavimo ar kitokia objektyvi atranka į ekspertų komisijas ir teisė į ekspertų komisiją skirti ekspertų sąraše nesantį asmenį, Lietuvos kino centro (LKC) direktoriui suteikia plačią diskreciją pasirinkti kino projektų vertinimo ekspertus ir skirti juos į konkrečią komisiją.

STT vertinimu, iki galo aiškiai nesuformuluoti kino projektų vertinimo kriterijai sudaro galimybes juos vertinti subjektyviai, o ekspertų komisijos narių vertinimo išvados kartais galimai neatitinka objektyvumo ir aiškumo kriterijų. Ekspertų komisijos nariai pradiniame projektų vertinimo etape kartais rekomenduoja neskirti finansavimo projektui, nors teisinis reguliavimas to nenumato, nenurodomi sprendimų neskirti finansavimo motyvai. Be to, ekspertų komisijų nariams suteikta diskrecija spręsti dėl kino valstybinio finansavimo dydžio, nes nėra numatytų kriterijų skiriamai sumai nustatyti.

STT pateikė siūlymus Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir LKC dėl teisinio reguliavimo ir praktinių procesų tobulinimo, padėsiančių šalinti ar valdyti nustatytas korupcijos rizikas. Šios institucijos per 3 mėnesius turi viešai paskelbti, kaip atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į STT pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

Korupcijos rizikos analizę rasite čia.

Organizacijos veiklą finansuoja
Kiti partneriai

Please publish modules in offcanvas position.